SLÁNSKÉ NOVINY

Aukční portál v číslech

2021-05-02 09:23:46, - redakce

Malé ohlédnutí za jedním rozhodnutím. Aneb, jak si vede nový aukční portál města.

Již záhy po té, co jsme zahájili přípravu investice do bydlení v lokalitě Háje - Sever jsem se začal zabývat otázkou jak tyto parcely budeme našim občanům nabízet a prodávat. Společně s panem starostou Hrabánkem, manažerkou města paní Stýblovou a vedoucí odboru správy majetku ing. Hádkovou jsme se rychle shodli na tom, že nejvhodnější bude forma dražby. Dalo se předpokládat, že zájemců bude více a tento způsob prodeje nám připadal vhodnější, než nějaká forma losování. Z tohoto rozhodnutí pak vyplynula potřeba pořídit nějaký aukční internetový systém, což se mi rovněž podařilo zajistit a již v průběhu roku 2020 byl tento systém zakomponován na webové stránky města. A protože příprava investice do parcel v lokalitě Háje - Sever se z různých důvodů zpožďuje, problémy jsou spíše na straně plynařů, firmy ČEZ apod., tak jsme se rozhodli využít tento systém i pro nabídku dalších městských nemovitostí k prodeji či pronájmu. A musím říci, že ekonomicky se tento systém městu Slaný rozhodně vyplácí. Dokážeme tímto způsobem původně předpokládané tržby z prodeje či pronájmu výrazně navyšovat. Dovolím si to dokumentovat na dvou číslech: 

Na podzim 2020 a v zimě 2021 nabídlo město k prodeji 2 pozemky v zahrádkářské kolonii v "Habeši". První z nich byl z nabídkové ceny (dané odhadem znalce) 190.400 Kč vydražen za 425.000 Kč, druhý pak z nabídkové ceny 214.200 Kč vydražen za 313.200 Kč. Město tak získalo o 333.600 Kč navíc o proti tomu, kdyby postupovalo klasickou cestou nabídky prodeje pozemku přes úřední desku města. Příjmy města se tak oproti plánu podařilo navýšit o 83%

Ještě efektivnější je tento aukční portál při nabídce volných městských bytů k pronájmu. Dříve se většinou postupovalo tak, že město zveřejnilo nabídku bytu na úřední desce za radou města stanovené nájemné a protože toto nájemné je stále výrazně pod tržními cenami pronájmu bytů ve Slaném, tak se o daný byt ucházelo zpravidla více zájemců. Rada města pak vybrala jednoho z nich formou losování. Nyní však náš aukční systém umožňuje, aby se každý zájemce o daný byt do tohoto procesu aktivně zapojil a sám si určil, jaká hranice nájemného je pro něj akceptovatelná. A ekonomické výsledky tohoto postupu jsou pro pokladnu města opět veskrze příznivé. Zatím bylo v aukci nabídnuto 5 městských bytů a původní výše nájemného se v rámci aukce zvýšila v průměru o 145%! Za roční pronájem těchto bytů tak město získá o 371.000 Kč více, než kdyby postupovalo klasickým způsobem. A protože se většina těchto peněz vrací zpět do bytového fondu a slouží k jeho opravám či modernizaci, budou z toho mít prospěch opět občané našeho města. 

Ještě bych snad chtěl upozornit na opravdu mimořádnou nabídku, která se v těchto dnech a týdnech objeví na našem aukčním portálu - a tou je nabídka celkem sedmi nově zrekonstruovaných bytů na patrně nejlepším místě ve Slaném - v objektu Spořitelny na Husově ulici ("Londě"). 


L.Peška 

předseda investičního výboru zastupitelstva města