SLÁNSKÉ NOVINY

Bartoníček opět lhal zastupitelům

2015-10-06 07:50:02, - redakce

Možná se někdo domníval, že možnosti obstrukcí jednání zastupitelstva slánská opozice již vyčerpala a zastupitelé začnou normálně jednat a pracovat, ale zastupitel Bartoníček  opět předvedl, čeho všeho je schopen.

Zastupitel Bartoníček je znám tím, že se ve svých vystoupeních  na jednáních městského zastupitelstva  dopouští  četných omylů či nepřesností. Řada účastníků těchto jednání se domnívá, že ve snaze vnutit ostatním jeho specifické (= rozuměj Bartoníčkovo) vidění světa  si občas tak trochu skutečnosti "odkloní" ve svůj prospěch. Případně fakta, kterou jsou v rozporu s tím, co tvrdí, dokáže velkoryse ignorovat. A když mu potřebná fakta či argumenty chybí, prostě si je vymyslí.
S klasickou ukázkou  jeho hodnověrnosti a způsobů argumentace byli konfrontováni slánští zastupitelé na posledním jednání městského zastupitelstva  při projednávání jeho připomínek k zápisu z posledního jednání zastupitelstva.  Nejprve jaksi nonšalantně přešel fakt, že jako určený ověřovatel nebyl schopen předat své  připomínky k zápisu v zákonem stanovené době  a pak zastupitele seznámil s několika desítkami svých  připomínek.
Jednalo se vesměs o tak "zásadní" připomínky, jako např. to, zda se má uvádět celé jméno zastupitele, nebo jen příjmení, či zda se dotyčný zastupitel dostavil na jednání v 16.11 nebo až v 16.13. Jinde Bartoníček navrhoval vyškrtnout celé pasáže textu (doslovného přepisu záznamu jednání), které chtěl nahradit vlastním jím vymyšleným shrnutím vystoupení řečníka.
Vcelku pochopitelně většinu jeho připomínek zastupitelé odmítli přijmout.  Když Bartoníček viděl, že jeho snaha o přepsání zápisu z jednání do jím stanovené podoby u zastupitelů neprochází, začal si vymýšlet další argumenty. Vystoupil s tvrzením, že v případě, že s jeho připomínkami bude souhlasit i druhý ověřovatel zápisu, což byl pan M. Cílek, pak o nich již zastupitelé hlasovat nemusí a zápis bude upraven dle jeho požadavku.
Na toto vystoupení reagoval člen zastupitelstva, ing Šmehlík, který toto tvrzení ing. Bartoníčka označil za lež. Doplnil jej pak následně i člen rady města, dr. Peška, který odcitoval příslušnou pasáž z jednacího řádu zastupitelstva města, v které je jasně   uvedeno, že o všech připomínkách k zápisu rozhodují zastupitelé hlasováním.
Zastupitel ing. Bartoníček byl tedy opětovně usvědčen z účelové manipulace a lži, kterou se snažil ovlivnit ostatní zastupitele a celé jednání městského zastupitelstva.