SLÁNSKÉ NOVINY

Budou i ve Slaném startovací byty pro mladé?

2022-08-25 14:13:53, - redakce

Mělo by měst Slaný investovat do tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny? Tedy menších bytů, kde by se nabízel nekomerční nájem na omezenou dobu užívání?

O startovacích bytech pro mladé lidi ve Slaném se již několikrát hovořilo, ale nikdy nic neudělalo. Chceme to změnit. Máme připraven projekt i místo, víme jak zajistit financování. Dá se předpokládat, že o malometrážní byty s nekomerčním nájmem bude mezi mladými lidmi docela velký zájem.

V naší facebookové anketě  výstavbu takovýchto bytů podpořilo přes 80% občanů města.

Otázkou tedy je, jak nastavit pravidla pro výběr uživatelů těchto bytů, abychom pomohli těm, kteří to opravdu potřebují. Mezi faktory, které by se měly brát v úvahu, by jistě měl patřit věk uživatele. K úvaze je to, zda by se měla zohledňovat velikost rodiny - tedy např. upřednostnit mladé manžele s dětmi, před nesezdanou a bezdětnou dvojicí. Jistě by také měla být omezena doba užívání takového bytu, aby se opravdu uchoval ten "startovací" účel. Ke zvážení je třeba i to, aby alespoň jeden ze žadatelů měl trvalé bydliště ve Slaném apod. 

 L.Peška, 

Naše město a hnutí Budoucnost