SLÁNSKÉ NOVINY

Cena zlatých mincí prudce roste

2022-01-03 19:38:00, - redakce

Investice do zlatých mincí může být jednou z možností, jak zabránit inflačnímu znehodnocení vašich osobních úspor.

Nejistá globální ekonomická situace i předpokládaná výše inflace na rok 2022, která se dnes odhaduje mezi 6 až 8% ročně doslova raketově nastartovali růst tržních cen zlatých mincí, které se obchodují v České republice. 

První boom zažil trh zlatých mincí v polovině předminulého desetiletí, někdy v letech 2004 - 2007. Již tehdy byla po některých zlatých mincí vydávaných Českou národní bankou (ČNB) taková, že doslova z roku na rok se jejich prodejní cena navýšil o stovky procent. Jestliže oficiální cena zlaté mince 2000 Kč se v roce vydání pohybovala někde kolem 4000 Kč, tak její prodejní tržní cena o jeden nebo dva roky později mohla dosahovat až hodnot 25.000 - 30.000 Kč. ČNB se snažila tento jev korigovat tím, že výrazně navýšila počet emitovaných mincí a někdy kolem let 2008 - 2009 tento boom pozvolna odezněl. Cena zlatých mincí sice stále každoročně zvolna stoupala, ale již jen v řádech procent, nikoliv v řádech stovek procent jako v letech 2005 - 2007. 

Tak tomu bylo až do loňského roku. Ovšem s nástupem covidové krize a také krize ekonomické se řada drobných investorů začala opět porozhlížet po možnostech diverzifikace jejich investic a tedy ochrany jejich úspor. Jestliže v závěru loňského roku byl běžný úrok na tzv. spořících či termínovaných účtech u českých bank v relaci 2-3% ročně, pak při předpokládané inflaci 6-8% je zřejmé, že vaše úspory se na bankovních účtech rychle rozplývají. U zlata je tomu poněkud jinak. Jeho hodnota (= tržní cena) stále mírně roste. Tudíž transformovat českou (nebo i jinou) měnu na zlato má smysl. Dnes je již poměrně jednoduché zakoupit tzv. zlaté investiční mince, které jsou vydávány ve velkých nákladech a jejich hodnota je odvozována od aktuální ceny zlata na světových trzích. Mnohem zajímavější je však investice do tzv. sbírkových zlatých mincí. Ty se od "investičních" odlišují především tím, že jejich náklad je limitován a to poměrně nízko. A tak tyto mince nabízejí vedle vlastní hodnoty ve zlatě ještě přidanou hodnotu sbírkovou. Opět se tak dnes  dostáváme do situace, kdy nově vydaná zlatá mince v hodnotě 5000 Kč, která se ještě na začátku loňského roku prodávala za oficiálně ČNB stanovenou cenu 22.700 Kč, má dnes, po necelém roce, tržní hodnotu téměř dvojnásobnou. Např. prodejní cena mince "5000 Kč Cheb" z roku 2021 se na aukčních portálech pohybuje kolem 40.000 Kč. A obdobná situace je i u jiných zlatých mincí. Důsledek tohoto stavu je ten, že za běžnou cenu (tedy cenu odpovídající aktuální ceně zlata dané mince) takovou minci nikde nekoupíte. Její sbírková hodnota totiž extrémně vzrostla. 

Je samozřejmě obtížné odhadovat jak dlouho bude tento cenový boom ještě trvat a o kolik se cena zlatých mincí ještě navýší. Můj odhad je, že v roce 2022 tomu tak ještě bude, neboť vnější ukazatele se zatím nemění. 

Pokud by tedy někdo chtěl investovat část svých financí do této komodity, musí nejprve vyřešit problém jak tyto mince získat. Jak jsem již výše v článku uvedl, není problém zakoupit tzv. investiční mince. Ale to má smysl jen v případě tzv. dlouhodobé investice, řádově na deset a více let dopředu. Výhodou investičních mincí je pak to, že jejich hodnota z dlouhodobého pohledu nikdy neklesá, na rozdíl třeba od akcií, jejichž hodnota se může v dobách ekonomické turbulence změnit v nic v řádech několika dní. 

Odvážnější investoři by se však možná chtěli pustit do nákupu tzv. sbírkových zlatých mincí. Vedle českých mincí vydávaných ČNB, jejichž počet je dosti omezen (zpravidla na 2-3 kusy ročně), je možné se poohlédnout po okolních evropských zemích. Zajímavou příležitost nabídnou např. slovenské zlaté mince z mincovny v Kremnici. I když i zde se podobně jako v Čechách již rozjíždí obdobný cenový boom. Ale zatím poněkud pomaleji než u nás. Investovat je možné rovněž do rakouských nebo německých zlatých mincí. Ty jsou zatím relativně dostupné a možná i o něco levnější, než aktuální mince české. 

Při vhodném nákupu tak můžete třeba za rok prodat stejnou minci se ziskem 30, 50 i více procent. 

 L.Peška