SLÁNSKÉ NOVINY

Citymetry končí

2015-06-06 07:53:31, - redakce

Po pěti letech provozu se rada města rozhodla ukončit smlouvu na výběr parkovného v centru města pomocí tzv. citymetrů.

Od podzimu tak bude výběr parkovného v historickém centru města probíhat jiným  způsobem.
"Pětileté zkušenosti ukázaly nedostatky tohoto systému. Nedokáže efektivně usměrňovat řidiče při parkování  v centru města a i ekonomické výsledky tohoto systému jsou výrazně horší, než např. výběr parkovného pomocí parkovacích automatů," je názor člena městské rady, dr. Ladislava Pešky, jehož pověřila rada města  přípravou nového systému parkování.
Vedení města rovněž hledá možnosti pro zřízení dalších parkovišť v okolí centra města.  Cílem rady je připravit pro rok 2016 možnost zřízení 1 až 2 dalších parkovišť v docházkové vzdálenosti od historického centra.
Rada města rovněž připravuje podkladové materiály pro jednání městského zastupitelstva, které by mělo v brzké době rozhodnout o dalším osudu parkovacího domu. Bohužel, firmě  Koma se ani po rozsáhlých opravách a výměnách technologie nedaří zajistit požadovanou technickou provozní spolehlivosti tohoto objektu.