SLÁNSKÉ NOVINY

Co odhalil náš průzkum

2023-03-12 12:13:14, - redakce

Ukazuje se, že politika české vlády je ve značeném rozporu s tím, co reálně požadují občané České republiky. Jasně to ukazuje průzkum názorů občanů na některá aktuální témata. Tento průzkum odhaluje i to, jak se některá masmédia účelově snaží manipulovat veřejné mínění.

Jaké výsledky tedy přinesl náš anketní průzkum: 

 S postupem vlády na snížení valorizace důchodů v roce 2023 souhlasí pouze 32% občanů ČR. Naopak 62% občanů tento zásah do výše důchodů odmítá. 

 Ještě rezolutněji odmítají občané ČR vládní úvahy o zvýšení věku pro odchod do důchodu. S návrhy vlády nesouhlasí 73% občanů. Podporu nachází pouze u 22%. 

 Kdo nese dle občanů ČR odpovědnost za vysokou inflaci v naší republice?

 Více než 56% občanů to přičítá neschopnosti Fialovy vlády. 47% občanů vidí důvod vysoké inflace v zahraničních vlivech. A pouze 31% přičítá odpovědnost za tuto inflaci předchozí Babišově vládě. 

 Velmi negativně hodnotí občané ČR snahy EU o omezení výroby aut se spalovacími motory od roku 2035. Jednoznačně je odmítá 76% občanů ČR. Souhlas s tímto rozhodnutím vyslovilo pouze 13% občanů. 

 53% občanů také odsoudilo útok na plynovod Nordstream, z kterého jsou podezírány vojenské složky USA, jako teroristický čin. 

 V naší anketě se občané mohli vyjádřit také k rusko - ukrajinské válce

Příčiny vzniku tohoto konfliktu přisuzuje 56% občanů ČR agresivní politice Ruska. Ale poměrně vysoký počet - 50%, též násilným událostem v roce 2014, za něž odpovídá ukrajinské vlády (předchozí i současné). Nemalé procento (39%) však vidí vznik tohoto konfliktu též jako důsledek politiky západních zemí a států NATO.

 Velmi zdrženlivě se staví občané ČR k otázce dodávání zbraní na Ukrajinu. 53% občanů se vyslovuje proti těmto dodávkám. Podporu pokračování této pomoci má jen u 40% respondentů. 

Obdobný počet občanů, 52%, má též obavy z rozšíření tohoto konfliktu i na státy NATO. 

 Přes 62% občanů se též domnívá, že v důsledku tohoto konfliktu narostlo riziko jaderného konfliktu

Velmi rozdílné jsou názory českých občanů na další postup EU a států NATO v tomto konfliktu. 

 Více než 72% občanů prosazuje mírová jednání. Pouze 36% souhlasí s pokračováním dodávek zbraní Ukrajině. A přibližně stejný počet doporučuje i další ekonomické sankce proti Rusko. Z uvedených čísel je zjevné, že více než dvě třetiny obyvatel odmítá současnou politiku Fialovy vlády v tomto konfliktu.

 Velmi negativně se respondenti vyjádřili též ke zpravodajství,  které o rusko - ukrajinském konfliktu přináší Česká televize. Pouze 35% respondentů pokládá zpravodajství ČT za objektivní. Ostatní je označují jako propagandistické, účelové, jednostranné či neobjektivní. 

 Poslední otázka se týkala možné účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. Zde byly výsledky naprosto vyrovnané - 46% respondentů účast těchto sportovců odmítá, 46% s vyloučením ruských a běloruských sportovců nesouhlasí.


-red-