SLÁNSKÉ NOVINY

Co si o soudu s Komou myslí zastupitelé?

2018-01-25 19:21:40, - redakce

S několika otázkami k problematice soudního sporu s firmou KOMA jsme se obrátili rovněž na zastupitele města.

SN: Očekával jste takovéto  pro město Slaný  nepříznivé rozhodnutí Okresního soudu?
J. Hůla (Svobodní): Rozhodnutí soudu nelze nikdy předjímat. Je velmi nešťastné, že paní soudkyně rozhodla na základě posudku, který byl vyhotoven v rozporu se zadáním a který obsahuje nepravdivé údaje. Působí to potom dojmem, že rozhodnutí soudu nebylo nezávislé a nestranné.
T. Drholec (USZ): Nejsem vůbec překvapen rozhodnutím Okresního soudu. Při pověření tohoto úkolu místostarostovi města, jeho vystupováním u soudu a i značnou nečinností některých radních města včetně starosty jsem předpokládal, že výsledek nemůže dopadnout dobře pro naše město.
M. Cílek (Naše město): Popravdě jsem takové rozhodnutí úplně neočekával, jelikož soud prohlásil smlouvu za neplatnou, přesto musíme její plnění dodržet. Paradoxní situace, které se podle mne mohlo předejít pouze tím, že se neměl tenkrát PD přebírat, ale nyní je toto bezpředmětné.
J. Chyský (Svobodní): Na základě informací, které jsem dostával od lidí, kteří byli na jednání soudu přítomni, jsem bohužel nepříznivé rozhodnutí očekával.

SN: Jak by, podle vašeho názoru, mělo město Slaný dále postupovat? Smířit se s rozhodnutím soudu a zaplatit stanovenou částku, nebo se proti rozhodnutí soudu odvolat?
J. Hůla (Svobodní): Město Slaný by se rozhodně mělo odvolat a rozporovat posudek, který je zjevně vadný. Posudek má totiž klíčovou roli v posouzení hodnoty díla (parkovacího domu) a tedy i částky, o kterou se Město Slaný obohatilo (smlouva o dílo je totiž neplatná).
T. Drholec (USZ): Toto je zcela v kompetenci rady města, ale asi by mělo dojít k odvolání proti rozhodnutí soudu.
M. Cílek (Naše město): Bohužel v tuto chvíli zřejmě nezbývá nic jiného než zaplatit stanovenou částku, poučit se a jít dál.
J. Chyský (Svobodní): Za předpokladu, že bude město zastupovat jiný právník, mělo by se odvolat.

SN: Jaký je váš názor jakým způsobem si počínali zástupci města, především JUDr. Bezděk a Ing. Zálom, u jednání okresního soudu.
J. Hůla (Svobodní): Dle mého názoru dělal místostarosta Zálom vše, co bylo v jeho možnostech, aby Město Slaný ve sporu uspělo. Výkon právního zástupce JUDr. Bezděka hodnotit nemohu, ale v případě pokračování soudního sporu bych dal přednost jiné právní kanceláři.
T. Drholec (USZ): Myslím, že si oba po celou dobu jednání počínali značně naivně, podcenili sílu společnosti Koma a i některé zbytečné výjevy pana místostarosty při jednáních u soudu přiklonilo misku vah pro společnost stavějící parkovací dům.
J. Chyský (Svobodní): Informace mám z několika zdrojů pouze zprostředkovaně. Všichni se ale bohužel shodují, že počínání města a právního zástupce bylo diletantské.