SLÁNSKÉ NOVINY

Demokracie naruby

2014-11-06 09:03:27, - redakce

Občan, který dorazil na jednání ustavujícího zastupitelstva města si patrně musel poopravit své osobní mínění o některých zvolených členech zastupitelstva.

Že nově ustavená koalice nebude mít  začátek práce  v zastupitelstvu i ve vedení  města jednoduchý bylo možné očekávat. Ovšem to s jakou mírou netolerance  a zášti se setká již od prvních hodin zastupitelského období z řad opozičních zastupitelů čekal patrně málokdo. 

Již volba starosty a především "kádrování" kandidáta ČSSD, ing. Záloma, bylo hodně za hranicí běžné společenské slušnosti.  Zasvěcení nechtěli téměř věřit vlastním uším, když bývalý místostarosta Hložek, absolvent knihkupeckého učiliště, který ve své funkci na radnici přežíval po 12 let, zkoumal, zda vysokoškolská kvalifikace  ing. Záloma je dostatečná pro výkon funkce starosty.

To však nebylo nic proti tomu, co se odehrávalo při volbě místostarosty.  Paradoxní bylo již to, že opozice navrhovala 2 uvolněné funkce místostarosty, ale zároveň nenavrhla žádného kandidáta.
A naopak  se  s nebývalou vervou pustila do dehonestace kandidáta z jejich vlastních řad, ing. Grohmanna.
Již to, že koaliční strany nabídnou opozici jedno místo ve vedení města je krok obecně velmi ojedinělý. Ve Slaném to po 20 let vládnoucí ODS nikdy nedokázala. Ovšem v řadách opozičních zastupitelů tato nabídka vyvolala až zuřivou nenávist. Stranou šly a rychle zapomenuty byly všechny líbivé slogany o potřebě odpovědné správy města či odbornosti ve vedení radnice. Ing. Grohmann, člověk, který se za 13 let působení na slánské radnici vypracoval na největšího odborníka  v oblasti dotací, bez nichž by město Slaný nebylo schopno realizovat jedinou větší investiční akci, byl vlastními lidmi veřejně urážen a ponižován. A to jen  proto, že souhlasil s tím, že jako zastupitel města bude pracovat v jeho prospěch. V slovních útocích na jeho osobu, které řídil bývalý starosta Hrabánek, se nejvíce zaskvěl zastupitel Matoušek. Jeho slovní výpad na adresu ing. Grohmanna nelze popsat slušnými slovy.  A tak ing. Grohmann, kterého zjevně nenávistné projevy z řad jeho vlastních kolegů zaskočily, nakonec odvolal svůj souhlas s kandidaturou na místostarostu města a jednání zastupitelstva města opustil. Při odchodu mu někteří jeho straničtí kolegové chtěli "poděkovat". On ale podávané ruce  odmítl.

O tom, zda ing. Grohmann zůstane alespoň zastupitelem města není zatím jasno. Ing. Grohmann ve svém vystoupení naznačil, že zvažuje i celkovou rezignaci na mandát zastupitele, ale  jeho písemnou rezignaci na tento mandát, jak vyžaduje zákon o obcích,  starosta města ing. Zálom zatím neobdržel.

A tak si snad řada lidí  přítomných v jednacím sále  mohla uvědomit  tu skutečnost, že ti, kteří z tohoto jednání doslova vyštvali jednoho uznávaného odborníka, jej díky jejich vlastní absenci  znalostí z dané problematiky  nikdy nedokáží nahradit.