SLÁNSKÉ NOVINY

Desetimilionová ztráta VSH

2021-05-29 15:41:37, - redakce

Přesto, že loňský rok byla sportoviště v areálu VSH po téměř polovinu roku uzavřena a náklady na jejich provoz tak byly v této době minimální, skončilo hospodaření městem zřízené společnosti VSH s.r.o. opět desetimilionovou ztrátou.

Dozorčí rada, která se v nedávných dnech zabývala hospodařením VSH za uplynulý rok konstatovala celou řadu nedostatků v řízení společnosti. Slánský sportovní areál patří k nejkomplexnějším sportovním zařízením na území Středočeského kraje. Jsou zde k dispozici 2 fotbalová hřiště, atletická dráha, zimní stadion s ledovou plochou, plavecký bazén s akvaparkem a minigolfem, bowling, squash, hrací plocha s umělou trávou, fitness, prádelna, restaurace i hotel s kapacitou přes 100 lůžek. Bohužel, vedení VSH nedokáže potenciál, který celý areál nabízí, náležitě využít. Řada sportovišť, snad jen s výjimkou ledové plochy, je tak i mimo kovidové období jen málo využívána. Alarmující je to především u hotelových kapacit, které vykazují roční obsazenost hotelu pod 10 procenty. Není tedy divu, že členové dozorčí rady byly k vedení VSH velmi kritičtí. 

Dr. Ladislav Peška se kriticky vyjádřil ke skutečnosti, že vedení VSH pronajalo všechny potenciálně ziskové aktivity soukromým subjektům a ve faktické správě si ponechalo jen ty části areálu VSH, které generují čistou ztrátu. Že tímto způsobem není možné snížit každoroční desetimilionový schodek hospodaření VSH je pak zřejmé. Část tržeb, které by mohly pomoci snížit schodek hospodaření VSH totiž "odtékají" do kapes soukromých subjektů. 

Další člen dozorčí rady, pan Michal Kozelka, upozornil na to, že chybí jakákoliv aktivita vedení VSH k propagaci možností areálu. Propagaci areálu podle něj příliš nepomáhají zastaralé webové stránky. Upozornil i na to, že hotelové kapacity, kterých ve Slaném není mnoho, nejsou nabízeny v globálních rezervačních systémech, co je dnes již zcela obvyklá forma propagace hotelu. 

Členové dozorčí rady se shodli na tom, že je třeba zajistit poskytování gastronomických služeb v prostorách Zimního stadionu a hotelu. Dále že je třeba zlepšit propagaci celého areálu a též ukončit některé nevýhodné pronájmy částí areálu soukromým subjektům. 

Dozorčí rada se též zabývala dalším možným rozvojem společnosti, případně potřebnými investicemi. Ing. Tomáš Drholec upozornil na to, že předložený návrh koupě traktoru na údržbu fotbalového hřiště nesplňuje požadavky, které by umožnily efektivní využívání této techniky. Pan Michal Kozelka doporučil ke zvážení možnost zpoplatněného parkování před areálem akvaparku. Dr. Ladislav Peška doporučil i v návaznosti na připravované propojení akvaparku a městské plovárny zamyslet se nad automatickým bezobslužným prodejem vstupenek do akvaparku. 

Dozorčí rada doporučila k zařazení do rozpočtu města navrhovanou renovaci části hotelových pokojů i investici do úpravny vody v bazénu, která by měla výrazně snížit náklady na tuto položku v příštích letech. 

Přes značné finanční investice, které směrují do obnovy areálu ze strany města Slaný, působí některé prostory areálu zanedbaně a neudržovaně. Jen v letošním a v příštím roce jsou v areálu VSH naplánovány investice za cca 85 milionů korun. Postupně by se měla opravit střecha zimního stadionu, strop a zateplení akvaparku a chlazení ledové plochy zimního stadionu. Dozorčí rada se však domnívá, že v době kovidové uzávěry, kdy i přes uzavření prostor veřejnosti byli zaměstnanci VSH stále v nijak neomezeném pracovním poměru, mohla být provedena svépomocí řada drobných oprav, které by napomohli vzhledu celého areálu. 

V neposlední řadě se dozorčí rada zabývala možnostmi převedení dalších sportovních objektů města pod správu VSH. Dozorčí rada konstatovala, že v případě městské plovárny by bylo možné využít části pracovníků VSH pro zajištění chodu plovárny. Ať již by se jednalo o strojníky, plavčíky či pokladní. A proto se takovéto spojení jeví jako přínosné. Naopak, v dalším uvažovaném případě nové sportovní haly dozorčí rada konstatovala, že VSH nemá žádné pracovníky, které by bylo možné využít pro provoz nové sportovní haly a v daném případě takovéto spojení nedoporučuje. 

 -red-