SLÁNSKÉ NOVINY

Efektivní hospodaření přináší první výsledky

2015-03-04 05:54:22, - redakce

Nové vedení města při nástupu do funkce slíbilo zlepšit hospodaření města. První kroky byly učiněny již při sestavování rozpočtu na rok 2015, který byl zejména v oblasti běžných provozních výdajů úspornější, než tomu bylo v předchozích letech zvykem.

Spokojit se však pouze s tímto opatřením by bylo málo a tak městská rada přijala v minulých dnech další opatření, která by měla pozitivně ovlivnit ekonomické výsledky města. Prvním z nich je výrazně náročnější přístup k zadávání výběrových řízení. Některá dosavadní výběrová řízení probíhala spíše jen formálně a ne vždy přinášela potřebné výsledky při hledání ekonomicky nejvýhodnějších nabídek. Jako příklad je možné uvést výběrové řízení na nákup služebního automobilu pro městskou policii, které nechala nová městská rada v lednu tohoto roku zopakovat s tím, že je třeba oslovit mnohem více potenciálních dodavatelů. A toto nové výběorvé řízení přineslo uspokojivý výsledek v podobě úspory cca 50.000 Kč oproti původním nabídkám.

Druhé ekonomické opatření se týká využívání aktuálně volných finannčích zdrojů města. Město, s ohledem na několik probíhajících či očekávaných investičních akcí, musí mít vytvořeny finanční  rezervy v řádech desítek milionů korun. S těmito finančními rezervami se v minulosti prakticky nijak nepracovalo. Městská rada však začátkem února rozhodla o přesunu části těchto disponibilních   financí na spořící účet u JT banky. Díky této finanční operaci by město Slaný mělo inkasovat cca 30.000 - 40.000 Kč měsíčně z aktuálně uložených finančních prostředků na tomto účtu. Netřeba snad ani zdůrazňovat, že ani tento finanční nástroj nebyl minulým vedením města využíván a městský rozpočet byl tak zbytečně ochuzován každoročně o statisícové položky.

Další významné úspory by mělo přinést výběrové řízení na právní služby pro město Slaný. Zájem o poskytování těchto služeb pro město Slaný projevilo více než 20 právních kanceláří. A dle došlých nabídek se dá očekávat, že město Slaný bude moci tyto služby v budoucnu zajišťovat výrazně levněji, než doposavad.