SLÁNSKÉ NOVINY

Ekologická katastrofa

2018-04-26 07:46:16, - redakce

Na návrh dr. Richtra (USZ) se zastupitelé města na středečním jednání zabývali situací v oblasti Blahotic.

Dr. Richtr a následně i další občané žijící či podnikající v této lokalitě, upozornili na katastrofální situaci, kterou v posledních dnech způsobuje zřejmě splašková voda přitékající do rybníků a vodních toků v této oblasti.   Od března způsobila znečištěná voda úhyn již tisíců  ryb, došlo i ke kontaminaci pozemků v této oblasti.  Místní občané spatřují příčinu v současné situaci kolem čističky odpadních vod  a její právě probíhající rekonstrukcí. Starosta Hrabánek  (ODS) doporučoval občanům, aby se se svými problémy obrátili na policii ČR. Dr. Peška  i ing. Šmehlík (oba  Naše město) naopak apelovali na větší aktivitu městského úřadu  při hledání a odstraňování příčin této ekologické katastrofy.  Jen místostarosta Zálom (ČSSD), který má oblast životního prostředí a rekonstrukci ČOV ve své kompetenci, se tvářil, že se ho  probíhající diskuse a hledání řešení daného problému netýká. A jen neochotně a až po několika výzvách zastupitelů přislíbil, že se bude daným problémem zabývat.

-pel-