SLÁNSKÉ NOVINY

Fotovoltaika do každé rodiny

2022-05-14 18:13:31, - redakce

... tedy alespoň obrazně. Představujeme jeden z bodů předvolebního programu sdružení nezávislých kandidátů NAŠE MĚSTO a HNUTÍ BUDOUCNOST.

V oblasti využívání solární energie město Slaný hodně zaspalo. Jiná česká města jsou v této oblasti výrazně napřed. Současné prudké zdražení elektrické energie výrazně zvyšuje náklady města jak na provoz veřejného osvětlení, tak i na chod dalších městských úřadů a institucí jakou jsou např. školy, školky, domovy důchodců, nemocnice apod. 

Připravujeme tedy plán na výrazné rozšíření využívání fotovoltaiky v našem městě. Již nyní máme vytypovánu řadu objektů, kde by bylo možné instalovat FTV panely a ve velmi krátké době tak výrazně snížit výdaje města na elektrickou energii. Patří mezi ně některé školy a školky, případně školní jídelny, slánská nemocnice, areály zimního stadionu a aquaparku i některé další budovy v majetku města. Návratnost těchto investic se pohybuje kolem 6 až 8 let. V případě získání dotace, která se také nabízí, pak i v mnohem kratší době kolem 3-4 let. A současná běžná životnost těchto zařízení je 20 a více let. Tudíž z našeho pohledu je tento segment energetických úspor pro nás jednoznačnou prioritou. 

 L.Peška 

Naše město a Hnutí Budoucnost