SLÁNSKÉ NOVINY

Investice a rozvoj města

2018-05-28 14:59:56, - redakce

Město, které neinvestuje do svého rozvoje,  začne neodvolatelně zaostávat. Někdy je problém rozvoje města otázkou finančních zdrojů, jindy je to spíše o schopnostech lidí, kteří dané město řídí. Ve Slaném je chyba jednoznačně v současném  vedení  slánské radnice. V dnešní době je i důležitou otázkou schopnost města na potřebné investice zajistit finanční zdroje. Běžné příjmy města na vše nemohou stačit. A tak je klíčem k úspěchu i schopnost lidí ve vedení města získat dotace na jimi zamýšlené plány.

Podívejme se na srovnání investic města  v roce  2015 a v roce 2017.

V roce 2015 připravovala tyto investice rada města založená na formátu tzv. Koalice Změny (Ano, Naše město, Svobodní, ČSSD, USZ). Na práci rady města se tak od prosince 2014 podíleli především  ing. Zlámal (ANO), dr. Peška (Naše město), ing. Drholec (USZ), p. Hůla (Svobodní), dr. Heřman (USZ) a ing. Grohmann.

V roce 2017 se do vedení vrátila část bývalých funkcionářů slánské radnice - Mgr. Hrabánek (ODS), ing. Bartoníček (STAN) a ti, kteří v dubnu 2016 zorganizovali převrat, který odstranil předchozí vedení města. Tedy  Berkovec (ANO), Zíma (ANO) a Zálom (ČSSD). V radě města dále zasedli  Víšek (ČSSD), Matoušek (STAN), Rubík (ODS) a dr. Vašek (KDU).

Největší investice města v roce 2015

● Nemocnice, gynekolog.-porodnické oddělení -  náklady 24,9 mil. Kč / dotace 18,7 mil. Kč
● Rekonstrukce Husova ulice (Londa) - náklady 24 mil. Kč / dotace 9,8 mil. Kč
● Zimní stadion (nová ledová plocha) - náklady 24 mil. Kč / dotace 19 mil. Kč
● Ouvalova ulice (nová vozovka)  -  náklady 6,6 mil. Kč / dotace 4,4 mil. Kč

Celkem kapitálové výdaje v roce 2015
Plán (rozpočet)                  119 mil. Kč
Skutečnost (realizováno)   92 mil. Kč
Dotace celkem:                  52 mil. Kč

Největší investice města v roce 2017
● Chodník v Dolíně (u obec. úřadu) -  náklady 2,5 mil. Kč / dotace 0 Kč
● Chodník v ulici Politických vězňů -  náklady 1,3 mil. Kč / dotace 0 Kč

Celkem kapitálové výdaje v roce 2017
Plán (rozpočet)                 168 mil. Kč 
Skutečnost (realizováno)  36 mil. Kč
Dotace celkem:                 0 mil. Kč

Proč je mezi těmito dvěma lety tak dramatický rozdíl? Co se změnilo ve Slaném, že se investice do rozvoje města  prakticky zastavily?

Lidé
►Na podzim 2014 nastoupili do vedení města kompletně noví lidé. Pouze Peška a Heřman měli předchozí zkušenosti s prací v zastupitelstvu. Ostatní, oč méně měli zkušeností a faktických znalostí, o to více měli elánu a pracovitosti. Vesměs se také jednalo o zkušené manažery soukromých (a pod jejich řízením dobře fungujících a prosperujících) firem.   Většina z nich měla řadu nápadů, jak a kam město posunout. A chtěla je realizovat. To znamenalo, že svým  nástupem do funkce radních města jejich práce fakticky začínala.
►Na jaře 2016 je vystřídala "stará parta". Jejím  cílem bylo především vrátit se do svých starých funkcí. Neměli žádné vize, jak město dále rozvíjet. Jejich základním cílem bylo zničit to, co začali budovat ti předchozí. Jejich úsilí bylo koncentrováno na to, aby se jim podařilo přeobsadit radu města a funkce ve vedení slánské radnice. To se jim na jaře roku 2016 fakticky podařilo a tím, z jejich pohledu, měli své hlavní cíle splněny. O nic dalšího neusilovali, o nic dalšího jim nešlo.

Pracovitost
► V roce 2015 chodili všichni radní (až na 1 výjimku - starostu Záloma) na radnici až po své práci. Mnohdy to byla další 8hodinová  pracovní směna. Na radnici se tak svítilo dlouho do noci. Úředníci chodili za radními s žádostmi,  aby jejich pracovní nasazení poněkud zvolnili, že nestačí plnit úkoly, které jim rada ukládá. Pracovní nasazení a rychlost plnění úkolů je ve veřejné správě  zjevně odlišné od soukromé sféry.
► "Stará parta" měla za cíl  mít hotovo co nejrychleji a jít domů. Dokázali "projednat" i 30 bodů programu jednání rady města  za 50 minut.  Pro některé byla práce v radě města jen formální. Příkladem je poslanec a radní Berkovec (ANO), jeho neúčast na jednáních rady dlouhodobě přesahuje 70%

Uvolněné funkce
► Přesto, že v letech 2014 - 2015 byl ve vedení pouze jeden člověk, který byl plně uvolněn pro řízení města (tím byl starosta Zálom), řada radních se dokázala věnovat konkrétním úkolům, a to nejen v souvislosti s přípravou a realizací investic. Nejvíce práce v oblasti investic pochopitelně odvedl ing. Grohmann, který byl teprve v průběhu roku 2015 zvolen  místostarostou (do té doby pracoval jako manažer rozvoje města). Ale i řada radních se věnovala specifickým úkolům - např. ing. Zlámal řešil otázky vztahů se Středočeskými vodárnami a Veolií, Jiří  Hůla  se věnoval problematice Technických služeb, dr. Peška měl na starosti městské finance, dr. Heřman slánskou nemocnici  a ing. Drholec např. rekonstrukci ledové plochy na zimním stadionu. 
► V současné radě města takovouto osobní odpovědnost nenajdete. Pro výkon funkce jsou uvolněné celkem tři osoby (Hrabánek, Zálom, Bartoníček). O jejich vzájemné animozitě se můžete přesvědčit téměř na každém kroku, o nějaké spolupráci se tak nedá vůbec hovořit. A u  zbývajících radních se nedá vysledovat žádné jejich osobní zapojení do některého z připravovaných projektů či investic. Pravděpodobně proto, že fakticky vůbec neexistuje. 

Připravenost projektů
►Koalice Změny měla určitou výhodu v tom, že mohla navázat na některé dlouho připravované projekty, které se předchozímu vedení města (Hrabánek, Hložek) nedařilo realizovat. Pravdou však také je, že na realizaci těchto vesměs odložených nebo nezajištěných projektů měla neuvěřitelně málo času (podmínky dotací byly časově velmi přísné).  Připravený byl v podstatě jen projekt rekonstrukce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení slánské nemocnice. V šuplíku ležel záměr na rekonstrukci Husovy ulice (Londy), který předchozí zastupitelstvo odložilo především pro nedostatek financí. Nakonec se podařilo tento projekt zrealizovat, a to i včetně náročné  rekonstrukce kanalizace. Další projekty - především pak rekonstrukce Ouvalovy ulice a rekonstrukce ledové plochy Zimního stadionu (nejednalo se pouze o ledovou plochu, ale i o modernizaci některých dalších části tohoto areálu), se připravily během velmi krátké doby na konci roku 2014 nebo v průběhu roku 2015. Současně však tato rada města pracovala i na dalších projektech (rekonstrukce čističky, výstavba nové sportovní haly, plynofikace areálu nemocnice), které se měly realizovat v průběhu let 2016 - 2017. Dokončit je však již nestihla.
► "Stará parta" po svém nástupu zrušila, co mohla. Zcela zastavila práce na připraveném projektu výstavby nové  sportovní haly. Přerušila přípravu plynofikace nemocnice -  rozhodnutí rady města  muselo přehlasovat až zastupitelstvo, a celý  projekt nabral dvouleté zpoždění. Ani příprava náročné rekonstrukce  čističky odpadních vod neprobíhala ideálně. Především pánové Zálom (ČSSD) a Berkovec (ANO) se snažili zhatit původní návrh řešení, a zahájení rekonstrukce se tak i díky nim odsunulo o téměř  2 roky.
A tak se pro "staronové" vedení města ukázalo, aby vůbec dokázalo něco zrealizovat, že nový chodník bude to nejrychlejší a nejjednodušší, co dokáží vybudovat. Což rozhodně netřeba odsuzovat, i nový chodník je občas třeba. Jen by to asi  neměl být vrchol manažerských dovedností někoho, kdo má ambice řídit patnáctitisícové město.


S přihlédnutím k výše uvedeným faktům pak asi není překvapivý závěr, že v současnosti nemá město Slaný ani tak problém s financemi, jako spíše s jejich čerpáním. Současná rada města sice dokáže naplánovat desítky větších i menších investičních akcí, ale většinu z nich nedokáže zrealizovat. Projekty se nedaří  včas připravit, příslušné odbory městského úřadu trpí odchodem řady dlouholetých zaměstnanců a ani ze strany vedení města nejsou stanoveny jasné priority. A proto, jak praví jedno české přísloví, "mnoho psů, zajícova smrt".  Nedivme se tedy, že ze 168 milionů plánovaných investic na rok 2017 se současnému vedení města podařilo zrealizovat pouze pětinu, přesněji  21%.
A to dokonce na rok 2018 si starosta Hrabánek a jeho rada naplánovali investice za více než 200 milionů korun! Bohužel, nic  nenasvědčuje tomu, že by se výkonnost rady města či vedení slánské radnice proti loňsku nějak výrazně změnily. A tak, zdá se, nám v městské pokladně opět pár desítek milionů korun zůstane ležet nevyužito.