SLÁNSKÉ NOVINY

Investiční výbor města jednal o dalším rozvoji parku v Benaru

2022-06-05 09:19:50, - redakce

V pátek 3. června s v areálu parku v Benaru konalo další jednání investičního výboru zastupitelstva města.

Členové výboru se seznámili s průběhem 1. etapy rekonstrukce parku, která by měla být dokončena k 10. červnu a park by tak měl být otevřen veřejnosti v sobotu 11. června. Členové výboru ocenili celkový koncept rekonstrukce, park by se tak po svém otevření měl stát jednou z nejhezčích částí města. Přítomní zastupitelé doporučili možnost doplnění o jednoduché občerstvení v areálu parku. 

V letošním roce by se měla zahájit ještě oprava plotu areálu. 

Na další roky 2023 - 2024 je plánována 2. etapa celkové revitalizace parku v rámci níž by mělo dojít především ke zprovoznění akvaduktu, vybudování sportovního hřiště a dokončení parkových úprav v druhé části parku. 

 Členové výboru se rovněž zabývali neutěšeným stavem přilehlého zámečku. Zvažováno je další využití tohoto objektu. Nabízí se hned několik možností - mateřská školka, restaurace s hotelem či sociální zařízení. Bohužel, v současné době nemá město Slaný potřebné finanční zdroje na jeho rekonstrukci, jejíž náklady jsou odhadovány na cca 50 až 100 milionů korun. 


 L.Peška 

Předseda investičního výboru zastupitelstva města