SLÁNSKÉ NOVINY

Jak a koho vybrat?

2014-10-06 13:48:31, - redakce

Několik dní před komunálními volbami má jistě řada občanů Slaného svého volebního favorita vybráno. Ale jistě je i řada těch, kteří se zatím  stále rozhodují či rozvažují, která z volebních stran či předních kandidátů bude nejlépe splňovat jejich představy o dalším směrování našeho města.

Pokusíme se tedy  vytipovat několik obecných charakteristik, které by vám mohly ve vašem rozhodování pomoci.

Změna či setrvačnost
Z nedávno zveřejněného průzkumu vyplývalo, že 74% občanů města si přeje zásadní změny ve způsobu vedení města a patrně i v obsazení nejvyšších postů na slánské radnici. Z tohoto pohledu je rozdělení kandidujících stran vcelku jednoduché.
Stávající posty i způsoby řízení obhajují: ODS, TOP09, KDU-ČSL, VPM a STAN-OMS.
Jednoznačně s požadavkem na změny v řízení města se ztotožňují buď stávající opoziční strany, nebo strany nově kandidující. Především pak:  Naše město, ANO, ČSSD a Svobodní.


Levice nebo pravice
I když platí, že pojmy levice a pravice  v reálné komunální politice  nemají příliš opodstatnění, řada občanů se patrně bude chtít i v komunálních volbách přidržet svých tradičních politických priorit. Z tohoto pohledu se levicovým voličům nabízejí  pouze dva subjekty: Naše město a ČSSD.
Naopak, pravicový volič si může vybírat z celé plejády volebních stran:   ANO, ODS, Svobodní, TOP09, KDU-ČSL a SZ, VPM, USZ.
Extrémní pravici pak představuje volební strana STAN-OMS.


Poučení z historie
Je otázkou, zda možnost hodnocení minulosti některých stran je  jejich výhodou či nevýhodou. A samozřejmě, zcela nové subjekty, bez jakékoliv historie jsou určitým krokem do tmy.
Z tohoto pohledu má odpovědnost za stav našeho města  především ODS. A samozřejmě také její koaliční souputníci - TOP09, KDU-ČSL, VPM a USZ. A pochopitelně také STAN-OMS, kam přešla část zastupitelů či straníků z ODS a TOP09.
Naopak, je jasné, že kritiky tohoto končícího vedení města byly v minulosti ČSSD a KSČM, která je nyní součástí koalice Naše město.
Zcela novými subjekty tak na slánské komunální scéně je pouze Strana svobodných a hnutí ANO (i když i v něm nalezneme jednoho člena současné koalice).

Odpovědnost za parkovací dům
Jedním z nejvážnějších omylů současné radniční koalice byla výstavba parkovacího domu. Není třeba na tomto místě připomínat celou řadu pochybení a nezákonností, které jsou s touto stavbou spojovány. Připomeňme tedy nejprve odpovědnost jednotlivých poltických stran. Výstavbu parkovacího domu umožnily tyto strany: ODS, TOP09, KDU-ČSL a VPM. Od počátku tento záměr odmítali a výstavbě se snažili zabránit ČSSD a KSČM (= Naše město).
Zakonzervování současného stavu parkovacího domu a neřešení zásadních problémů s ním spojených opět prosazují především ODS, TOP09 a KDU-ČSL. O změnu ve fungování tohoto objektu, nalezení ekonomických řešení i minimalizaci škod se snaží především Naše město a ANO. Částečně pak také ČSSD, Svobodní, STAN- OMS a USZ.

Nové myšlenky
Prostudovat volební programy kandidujících stran nedá zpravidla příliš mnoho práce.  Až na výjimky jsou to jen stručná hesla či neurčité proklamace bez i jen náznaku způsobu realizace těchto námětů.  Pokud se shodnete na tom, že pár kilometrů cyklostezek, natření laviček na zeleno (obrazně řečeno) či oprava chodníků nejsou ty nejvážnější problémy města, pak reálné změny či nové věci nabízí jen několik málo stran. Hnutí ANO se soustřeďuje především na změny v personálním obsazení vedoucích postů ve městě. Svobodní chtějí vybudovat novou mateřskou školku. Naše město pak připravuje projekty na obnovení parku U Benaru, výstavbu startovacích bytů a výstavbu nové sportovní haly. U ostatních stran je jen pusto a prázdno.
Je pravdou, že při současné ekonomické situaci města a hloubce problémů, které převezme nové (nebo staré?) vedení radnice, je prostor pro přípravu nových smysluplných projektů minimální.


Odborné a manažerské schopnosti
Odborníků na komunální politiku ve Slaném nemáme mnoho. Pokud souhlasíte s názorem, že na vedoucí funkce na slánské radnici nestačí mít jen partajní legitimaci, pak se vám počet vhodných kandidátů výrazně zúží. Je pravdou, že po odchodu dr. Rubíka měli jeho nástupci v této funkci (Hložek (VPM), Hrabánek (ODS)) pozici velmi obtížnou. Ale zároveň je třeba objektivně říci, že za poslední rok předvedli jen svoji nepřipravenost a nekompetentnost při řešení největších problémů města (parkovací dům, čistička). Podobné negativní vysvědčení si ze slánské radnice odnesl i bývalý místostarosta Bartoníček (STAN-OMS). Bohužel, ani mezi současnými členy městské rady, z nichž mnoho z nich dále již ani nekandiduje, osobnost, která by mohla převzít vedení města nenajdete. Osoby s manažerskými schopnostmi pro vedení slánské radnice tak můžete hledat spíše mezi kandidáty jiných stran: ANO (Zlámal, Leopold, Vondráček), Naše město (Peška, Šmehlík, Nepil), ČSSD (Zálom), Svobodní (Hůla, Chyský).