SLÁNSKÉ NOVINY

Jak hospodařit s vodou?

2022-03-31 11:04:59, - redakce

Již na základní škole se naše děti učí, že Slaný leží v oblasti tzv. srážkového stínu. A jelikož v posledních letech se s nedostatkem vody potýká celá Česká republika, ve Slaném jsme na tom ještě o poznání hůře. Proto otázka "Jak účelně hospodařit s vodou?" je dnes stále aktuálnější.

Jednou z dosud vůbec nevyužívaných možností je lepší hospodaření s dešťovou vodou. Stávající stav je takový, že veškerá dešťová voda, která na území Slaného spadne, se buď vsákne do země nebo kanalizační sítí odteče přes čističku v Blahoticích do Vltavy. Nabízí se tedy úvaha, zda alespoň nějakou část této dešťové vody nevyužít poněkud účelněji. 

Jako nejnadějnější se jeví varianta využít dešťovou vodu v areálu VSH. Zde je několik ploch resp. střech (zimní stadion, aquapark, střech hlavní tribuny na fotbalovém hřišti), které by bylo možné využít k zachytávání dešťové vody a jejímu následnému svodu do shromažďovací nádrže. Odtud by pak bylo možné tuto vodu dále využívat k zavlažování fotbalových hřišť v areálu VSH, na kterou se zatím využívá voda z běžného vodovodního řadu, tedy voda pitná! 

Myšlenka je to rozhodně pozitivní a přínosná. Její realizace by sice vodní poměry na slánsku nějak dramaticky nezvrátila, ale byl by to náš první počin v tomto směru. Bohužel, méně pozitivní je ekonomická stránka celého projektu. Náklady na realizaci tohoto projektu jsou reálně propočítány na cca 20 milionů korun. A i když by se město Slaný mohlo pokusit získat na realizaci tohoto projektu dotaci z ministerstva životního prostředí v možné výši až do 75% nákladů, i tak by muselo nemalou částku, tedy 5 milionů korun investovat z vlastního rozpočtu. VSH by sice ušetřilo ročně cca 100.000 Kč za odběr pitné vody na zavlažování hřišť, ale celková ekonomická bilance je pro město negativní. 

Zastupitelé města tedy budou muset v příštím období pečlivě zvažovat, zda si tento projekt zaslouží "zelenou" nebo zda město nebude raději investovat do jiných oblastí, kde je možnost dosažení ekonomických úspor dosažitelnější - např. do oblasti fotovoltaiky. 

 L.Peška (Naše město)