SLÁNSKÉ NOVINY

Jak jsme volili starostu, místostarostu a městskou radu.

2018-11-06 16:32:10, - redakce

Krátké ohlédnutí za ustavujícím zasedáním městského zastupitelstva.

5. listopad, byl ze zákona posledním dnem na který může starosta svolat ustavující zastupitelstvo města. Toho dne se taky na webových stránkách koaličních stran objevila koaliční smlouva podepsaná jejími signatáři. Ustavující  zastupitelstvo pak přineslo logickou volbu nového starosty a řídících orgánů města. Otázkou bylo, jakým počtem hlasů bude zvolen ten či onen zástupce města.
Koalice pak prosadila tajnou volbu jednotlivých kandidátů, byť na posice starosty a místostarosty byl pouze jeden kandidát, což je nestandardní. Obvykle se v takovém případě volí veřejně.
Na počátku zastupitelé odsouhlasili počet místostarostů - na jednoho a počet radních na 9. Pan Hrabánek, jako staronový starosta získal ve volbě 19 hlasů. To je nad očekávání hodně. Pan Radek Vondráček z hnutí ANO byl pak zvolen místostarostou města, stejným počtem 19 hlasu. Následovala volba rady, která přinesla velké překvapení. Dva členové rady, jmenovitě pan Rubík (ODS), pan Svatopluk Šváb (ODS) a pan Pánek (Svobodní) nedosáhli potřebného počtu 14 hlasů v tajné volbě. Proto se volba těchto členů rady opakovala. Ani v opakované volbě však  tito pánové nedosáhli potřebného počtu hlasů. Vzhledem k opakování volby a 30 minutové přestávce je omyl některého z hlasujících prakticky vyloučen. O proti předpokladu tak dva radní za ODS zvolení nebyli a nebyl tak naplněn stanovený počet míst v radě.
Je to s podivem, neboť právě podepsaná koaliční smlouva obsahuje tato dvě jména zastupitelů za ODS  na pozicích radních. S trochou nadsázky lze tedy říci, že koaliční smlouva vydržela právě do jejich volby, tedy celých  5 hodin od zveřejnění.
Následně muselo dojít k opětovné účelové redukci členů rady na 7, aby mohla nová rada začít plnit svoji funkci.
Z uvedeného je zřejmé, že tajná volba přinesla panu starostovi i místostarostovi některé hlasy z opozičních lavic a  nezvolení dvou členů rady je poměrně jasný signál, že ve stávající koalici existují vážné rozpory i v naprosto zásadní a klíčové věci jako je volba rady - tedy zvolit sebe sama.

Pavel Zlámal
zastupitel, USZ