SLÁNSKÉ NOVINY

Jak nedělat výběrová řízení

2018-04-05 18:53:22, - redakce

Aneb další malá domů radního Víška.

Proč byl zaveden institut výběrových řízení je myslím dost jasné. Aby se omezila možnost korupce a "usměrňování" především velkých stavebních zakázek (a nejen stavebních) v oblasti veřejné správy.
Pokud se někdo záměrně tomuto institutu vyhýbá nebo se jej snaží obcházet, pak je to jasný signál, že se na daném úřadě či instituci děje něco nepravého.
Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti z práce radního města, že dobře připravené výběrové řízení může zadavateli ušetřit nemalé finanční částky. U stavebních zakázek není výjímkou, že se podaří vysoutěžit cenu až o 20-30% nižší, než byl původní předpoklad. Jestliže má město naplánovány investice v rozsahu 100 milionů korun a byť jen u poloviny z nich by se podařilo uspořit např. 20% z předpokládané ceny, pak  rázem uspoříme  10 milionů korun, které můžeme  okamžitě použít na jiné potřebné akce či opravy. I z tohoto důvodu rada města, ve které jsem působil v letech 2014 - 2016 odmítala projednávat takové investiční akce, u kterých nebyly předloženy alespoň 3 nabídky.  

Praxe současného vedení slánské radnice je však zásadně odlišná. Skupina slánských zastupitelů již na podzim roku 2016 upozornila na podivné praktiky při zadávání stavebních zakázek radou města, především ve prospěch firmy, která je spojena s radním Víškem (ČSSD).  Firma Elektromontáže získávala jednu zakázku za druhou, často za podivných podmínek, kdy např. byla jen jediným uchazečem, nebo ihned po podepsání smlouvy se uzavíral dodatek, kterým se původně vysoutěžená cena dále navyšovala o 20-30%. 
Osobně jsem se domníval, že tyto praktiky již z našeho veřejného života, poté, co řada čelných funkcionářů z řad ODS  i ČSSD zasedla na lavice obžalovaných a mnohdy si odnesla i nemalé tresty, skončila. Ale jak se zdá, k nám do Slaného toto memento nějak nedorazilo a někteří naší radní si myslí, že jsou stále nepostižitelní.

I tak jsem byl překvapen, když v únoru letošního roku rada města opět přidělila další stavební zakázku firmě Elektromontáže.  A opět se tak stalo bez řádného výběrového řízení a opět jakousi náhodou byla firma radního Víška (ČSSD) jediným uchazečem o tuto zakázku.  Zakázku v hodnotě 1,93 mil. Kč na rekonstrukci objektu v Soukenické ulici odsouhlasili tito představitelé města: Hrabánek (ODS), Zálom (ČSSD), Berkovec (ANO), Zíma (ANO), Vašek (KDU-ČSL).

Obrátil jsem se na starostu Hrabánka v této věci s několika dotazy. První z nich se týkal toho, kdo byl městským úřadem osloven s výzvou k podání nabídky na zajištění této akce. Starosta odpověděl, že nikdo. Veřejná zakázka byla pouze uvedena na portálu města. Již to je značně podezřelé - jen na slánsku existuje desítka firem, které by takovouto menší stavení zakázku dokázaly realizovat. Jen by o ní, samozřejmě, museli včas vědět, aby se o ní mohli ucházet.
Dotázal jsem se rovněž, proč tedy nebyla soutěž, do které se přihlásil  jediný uchazeč - firma spojená s osobou radního Víška (ČSSD), vypsána znovu. Relevantní odpověď jsem však od starosty města neobdržel.

Je tak zjevné, že zadávání veřejných zakázek na slánské radnici je nestandardní, rada města nemá zájem o efektivní hospodaření s financemi města a postup rady města je tak v rozporu se zájmy jeho občanů.

L.Peška

zastupitel (Naše město)

Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/raketovy-nastup-radniho-viskaDoplnění: Dne 25.4. jsem byl upozorněn právním zástupcem  pan Jiřího Víška na skutečnost, že pan Víšek (člen rady města) ve firmě Elektromontáže Stavby Slaný již nemá žádná majetkový podíl.

Jednatelem a spoluvlastníkem firmy Elektromontáže Stavby Slaný je pan Bc. Jiří Víšek (syn pana radního Víška). Za tuto nepřesnost ve výše uvedeném článku se firmě Elektromontáže i panu Víškovi omlouvám.