SLÁNSKÉ NOVINY

Jednání o parkovacím domu

2013-10-11 21:39:29, - redakce

V pátek 11.10. odpoledne se v budově městského úřadu uskutečnilo jednání zástupců firmy Koma a kritiků výstavby parkovacího domu. 

Firmu KOMA zastupoval ing. Kotajny. Za odpůrce výstavby parkovacího domu se jednání zúčastnili členové zastupitelstva MUDr. Jakub Heřman (USZ) a RNDr. Ladislav Peška (KSČM). Jednání se původně měl zúčastnit i místostarosta města, pan Jaroslav Hložek, který byl iniciátorem této schůzky. Na jednání se však nedostavil pro údajné zaneprázdnění jinou akcí. 

Ing. Kotajny vyslovil politování nad současným stavem a prezentací projektu parkovacího domu ve Slaném. Připustil i některá technická pochybení či nedokonalosti stavby ze strany firmy KOMA. Zástupci skupiny odpůrců parkovacího domu pojmenovali některé zásadní výhrady, které k dané akci mají:

- nevyjasněnost právního rámce uzavřených smluv a dodatků 

- závady parkovacího domu

- nesplnění stanovených technických parametrů parkovacího domu

Následně byla diskutována  možná řešení či další postupy, které by vedly k vyřešení existujících problémů.  Obě strany se shodli na tom, že soudní spor o platnost uzavřených smluv by měl být až krajním řešením nepodaří-li se najít kompromisní řešení. Představy obou jednacích stran o podobě kompromisního řešení se však zásadně liší a během odpolední schůzky se je nepodařilo výrazněji přiblížit.