SLÁNSKÉ NOVINY

Jednání zastupitelstva města přerušeno

2015-03-24 08:10:18, - redakce

Pondělní zasedání v pořadí 6.  jednání slánského zastupitelstva bylo v devět hodin večer přerušeno a bude pokračovat v sobotu 28. března od 8. hodiny ranní.

Tomuto rozhodnutí předcházela poměrně dlouhá rozprava zastupitelů nad navrženou úpravou jednacího řádu. Předmětem této úpravy bylo doplnění jednacího řádu o bod, který nově stanovuje délku jednání městského  zastupitelstva, způsob jeho přerušení a další  pokračování v jednání. Tato úprava doposud v jednacím řádu chyběla, i když ji zákon o obcích připouští.
Přijetí návrhu, aby jednání zastupitelstva trvala maximálně 5 hodin a nedocházelo tak k extrémním nočním zasedáním  (dvě letošní jednání zastupitelstva končila až dlouho po půlnoci), se snažila  zabránit část opozičních zastupitelů. Především ing. Bartoníček opět demagogicky tvrdil, že zastupitelstvo nemůže takovouto úpravu s platností pro pondělní jednání přijmout. Které zákonné ustanovení by tím však bylo porušeno již říci nedokázal. Obdobně ani dr. Ranková se svým tvrzením, že přerušení jednaní zastupitelstva je již v jednacím řádu zahrnuto neuspěla. Spletla si totiž návrh na ukončení  diskuse k programovému bodu s návrhem postupu na přerušení zasedání.  A tak po téměř hodině dohadování byla tato úprava jednacího řádu přijata.

Tomuto bodu jednání však předcházela poměrně obsáhlá debata o některých procedurálních otázkách. Zastupitelé doplnili ověřovatele zápisu z krátkého jednání zastupitelstva města  2. března, odsouhlasili některé opravy v zápisu z jednání zastupitelstva z 11. února a přijali některé návrhy na doplnění programu jednání.
 
Prvním zásadním bodem programu jednání pak bylo schválení nové společenské smlouvy organizace Technické služby s.r.o. Nutnost některých změna ve stávající  společenské smlouvě byla vyvolána především změnou zákona, ale také i požadavky nového spoluvlastníka Technických služeb, firmou AVE. V této souvislosti se rozvinula též debata o dalším směrování města v této oblasti, způsobech využívání stávající organizace i efektivitě jednotlivých činností. Ing. Bartoníček požadoval na radě města zpracování koncepčního materiálu k této problematice. Zastupitelé Hložek a Peška však doporučovali zapojení i dalších osob do přípravy tohoto materiálu. A tak byl na návrh. dr. Pešky ustaven pracovní výbor ve složení ing. Zlámal, ing. Bartoníček, p. Hůla, p. Hložek, p. Černický, který by měl do konce května připravit daný materiál pro další jednání zastupitelstva města.

Dalšími body programu byly finanční záležitosti související s pokutou, kterou musí město Slaný zaplatit za chybný postup minulé rady města ve věci smluv na výstavbu parkovacího domu a dále též pozastavení vyplacení splátky na výstavbu parkovacího domu.  Oba předložené návrhy byly většinou zastupitelů  schváleny.

Krátce po osmé hodině večerní se pak rozproudila debata k okolnostem vypsání výběrových míst na některé funkce městem zřizovaných organizací. Starosta města upozornil na až hysterickou kampaň, kterou některé osoby ve Slaném prováděli v souvislosti s výběrovým řízením na ředitele slánské nemocnice. Na skutečnosti, že v této kampani byla uváděna zcela nepravdivá tvrzení o záměru vedení města privatizovat slánskou nemocnici či rušit některá oddělení apod.  
S ohledem na množství diskusních vystoupení, jen pánové Bartoníček a Hrabánek v průběhu jednání zastupitelstva vystoupili celkem 59 krát a  jejich vystoupení tak zabrala téměř 2 hodiny jednacího času, byl pětihodinový limit pro jednání zastupitelstva města na daný den vyčerpán.   A tak, protože se zastupitelé nedohodli na prodloužení jednací doby, oznámil starosta města ve 21. hodin, že jednání zastupitelstva se přerušuje a bude pokračovat v  sobotu 28. března od 8. hodiny ranní.