SLÁNSKÉ NOVINY

Kdo nic nedělá ...

2017-08-20 08:38:58, - redakce

Když na duben letošního roku svolal radní Bartoníček pracovní jednání zastupitelstva  města k problematice Technických služeb, mohlo se zdát, že po více než roce nicnedělání se věci kolem dlouhodobě neřešených problémů kolem Technických služeb pohnou vpřed. Bohužel, zdá se, že opět zůstane jen u zdání.

Závěry z pracovní schůzky zastupitelů a úkol, který radní Bartoníček na tomto jednání obdržel byl jednoznačný: Buď se podaří do dvou měsíců, tedy cca do 25. června, dosáhnout dohody s s dalším spoluvlastníkem TS na rozdělení této organizace, nebo si město založí vlastní novou organizaci.   Bartoníček měl tedy více než 2 měsíce čas na přípravu jednání s představiteli AVE na rozdělení stávajících Technických služeb, případně na připravení harmonogramu a jednotlivých dílčích kroků  potřebných k založení nové společnosti, která by od ledna 2018 převzala veškerou činnost zajišťovanou doposud Technickými službami. Je pravdou, že v zastupitelských kuloárech již tehdy zaznívaly hlasy, že radní Bartoníček není schopen tento úkol zvládnout.
Bohužel, tato obava se plně potvrdila na jednání městského zastupitelstva 23. června. Zde měl pan Bartoníček předložit buď návrh dohody o rozdělení Technických služeb, ke kterému by se mohli zastupitelé města vyjádřit, nebo návrh dalšího postupu na založení vlastní  nové společnosti.  Nepředložil však vůbec nic. Jen požádal o prodloužení termínu na splnění tohoto úkolu. Dle jeho vlastního návrhu  mu tak zastupitelstvo prodloužilo termín na předložení daných materiálů do 2. srpna letošního roku.
Ani tento prodloužený termín však nedokázal Bartoníček splnit. Žádný materiál Bartoníček zastupitelům ani v tomto posunutém termínu nepředložil. Místo toho si vzal dovolenou.
A tak ani v polovině srpna není o dalším směrování a budoucnosti Technických služeb  nic známo. Jak se zdá, vedení města se rozhodlo, jak je pro něj již typické v případě jakýchkoliv složitějších problémů, přijmout strategii "nedělat nic".  Neschopnost řešit reálné praktické problémy města tak není jen ukázkou  selhání jednotlivce, ale je to signifikatní znak práce celého současného Hrabánkova vedení města. Vedení, které nemá žádnou vizi o možnostech řešení  současných problémů města, ani žádnou invenci pro jejich úspěšné vyřešení.

L.Peška
Zastupitel, Naše město / KSČM


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/podivne-partnerstvi-v-technickych-sluzbach

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/cervnove-jednani--zastupitelstva

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/pstrosi-politika-a-technicke-sluzby