SLÁNSKÉ NOVINY

Kdo platí, ten jede

2022-04-26 16:55:30, - redakce

Aneb veřejná doprava a město Slaný.

Není pochyb o tom, že veřejná doprava patří k sociálním vymoženostem, kterých se většina občanů nechce vzdát nebo je na ně přímo odkázána. I z tohoto důvodu stát tento druh dopravy stále podporuje. 

 Tím, kdo má tuto dopravu na svém území zajišťovat, je pak kraj. V našem případě Kraj Středočeský. A tady jsme u podstaty problému. Kraj získává na provoz veřejné dopravy finanční dotaci ze státního rozpočtu. Bohužel, protože podle jeho kalkulací na zákonem danou tzv. dopravní obslužnost tato částka nestačí, požaduje od měst a obcí na svém území, aby na zajištění veřejné dopravy rovněž přispívaly. Je to požadavek, který nemá oporu v zákonech ČR a je tedy možné jej vyžadovat pouze na základě dobrovolné účasti města na spolufinancování veřejné dopravy, kterou smluvně s jednotlivými dopravci zajišťuje Středočeský kraj. 

Až do loňského roku se příspěvek, který kraji poskytovalo město Slaný pohyboval na úrovni 1,3 milionu korun. Pro letošek se však tento požadavek kraje skokově dramaticky zvýšil na 5 milionů. Přičemž rozhodně se nijak dramaticky nezvýšila kvalita či četnost veřejné dopravy, kterou Slaný a jeho obyvatelé má k dispozici. 

 Proti takto nehoráznému požadavku jsem vystoupil na prosincovém jednání zastupitelstva města. Domnívám se, že požadavek kraje je neodůvodněný, a že vedení kraje místo racionalizace dopravní obslužnosti pouze přenáší vlastní problémy a nedostatky na bedra měst a obcí. Pro lepší pochopení je třeba totiž znát ekonomiku provozu jednotlivých linek, které město Slaný dotuje ze svého rozpočtu. Především kraj nijak netlačí na dopravce, kteří tuto dopravní obslužnost zajišťují, aby i oni se ve své činnosti vedli ekonomicky. A tak na slánsku je většina autobusových linek zajišťována velkými busy s přepravní kapacitou 70 - 80 osob, přesto, že reálně vozí třeba jen 5 cestujících. Proč tedy kraj netlačí na dopravce, aby si na některé trasy pořídli menší busy, jejichž provoz by byl rozhodně ekonomičtější? No, protože je jednodušší, aby provozní ztrátu z těchto linek hradily města a obce. 

Nebo jiný pohled: Proč má město Slaný finančně přispívat na linku, která vyjíždí ze Slaného ve čtyři hodiny ráno např. do Hospozína? Kolik slaňáků tuto linku potřebuje či využívá? Domnívám se, že vůbec nikdo. Nebo proč na jedné trase jsou během dvou hodin vypraveny 3 spoje, každý s průměrnou obsazeností 6-8 osob? Nestačil by spoj pouze jeden? Ano, místo aby se někdo na kraji opravdu zamyslel, nad skutečnou racionalizací dopravní obslužnosti, je jednodušší přenést tyto finanční požadavky na města a obce. 

 Můj návrh, abychom finanční požadavek kraje na částku 5 milionů korun za dopravní obslužnost odmítli a dále s krajem jednali o reálné výši tohoto příspěvku, zastupitelé především z řad ODS a STAN odmítli. Zjevně nechtěli komplikovat život svým stranickým kolegům, kteří aktuálně sedí ve vedení kraje. 

Jinak si v této situaci počínalo např. město Kladno, kterému kraj předložil požadavek na 12 milionovou dotaci. Kladenští takovou dohodu však podepsat odmítli. 

Je tedy otázkou, zda příští zastupitelstvo či vedení města, které se zformuje po podzimních komunálních volbách, si bude pro příští rok počínat v této otázce odvážněji. Vždyť se jedná o peníze nás všech občanů města Slaný. 

 L.Peška 

zastupitel, Naše město