SLÁNSKÉ NOVINY

Kdy se začnou prodávat stavební parcely na Hájích?

2021-10-27 16:19:35, - redakce

Ještě na začátku roku se předpokládalo, že dlouho očekávaný a ještě déle připravovaný prodeje parcel na Hájích začne na podzim letošního roku. Dnes je již téměř jisté, že se tak pravděpodobně nestane.

Důvodů je hned několik a tak se na ně podívejme: 

První z nich souvisí s vedením stávajícího plynového potrubí, které zasahuje do části parcel. Správce plynovodu si své původní, relativně neutrální stanovisko na poslední chvíli před vydáním územního rozhodnutí rozmyslel, a začal si klást mnohem přísnější podmínky pro případnou stavební činnost v sousedství tohoto potrubí. Výsledkem složitých jednání je pak to, že de facto vzniknou 2 ochranná pásma s různým stupněm omezení, která určitým způsobem budou regulovat co se na části některých parcel bude moci postavit. 

Další problém je spojen s vybudováním 2 trafostanic, které v této lokalitě musí vzniknout. ČEZ si jako podmínku pro uzavření smluv na vybudování těchto trafostanic a přeložku souvisejícího vedení dal platné územní rozhodnutí. Bez toho nechtěl o žádné smlouvě na výstavbu těchto trafostanic jednat. A tak tedy teprve po vydání tohoto rozhodnutí mohla být uzavřena smlouva mezi městem Slaný a ČEZem o jejich vybudování. Což byla zase nutná podmínka pro vydání stavebního povolení. Trochu "kocourkov" řeknete si možná, ale prostě jsme v Česku v 21. století. Tak se zase tak moc nedivme. 

Další problém byl spojen s činností radioamatérů, kteří si některé svoje antény, patrně neoprávněně a bez povolení, vybudovali na pozemcích, které patří městu a jež mají být předmětem zamýšleného prodeje. A nějak se jich nechtěli vzdát. Hrozilo to, že jejich formální obstrukce by mohly celé stavební řízení zbrzdit o řadu měsíců. A tak město Slaný, tak trochu pod nátlakem, přistoupilo na určitou kompenzační dohodu, která tento problém odblokovala.

Poslední velký problém pak souvisí s dramatickým zvýšením cen stavebního materiálu a potažmo všech stavebních prací, ke kterým dochází postupně od jara letošního roku. Zastupitelstvo města, které stanovilo v roce 2020 základní prodejní cenu 1 metru čtverečného v této lokalitě na částku 3500 Kč, vycházelo původně z odhadu nákladů na vybudování inženýrských sítí ve výši 65 milionů korun. Ovšem současné rozpočtované náklady při dnešních cenách dosahují již částky 106 milionů korun, jsou tedy o více než 70% vyšší než byl původní předpoklad. A je tak na zastupitelích města, aby znovu posoudili, za jakou cenu budou tyto pozemky občanům města a dalším zájemcům nabízeny. Očekává se, že zastupitelstvo o případném zvýšení této základní nabídkové ceny rozhodne v polovině listopadu. Teprve následně se tedy mohou objevit na aukčním portálu města první podrobnější informace k podmínkám aukčního prodeje a předpokládejme, že v měsíci lednu příštího roku by mohly být v aukci nabízeny první z celkem 45 stavebních parcel určených k prodeji. 

V současné době se upřesňují právě tyto další podmínky, které souvisí jak s vlastním prodejem, tak i s některými regulativy pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě. Jaké by mohly být, o tom si dovolím podat informaci opět za pár dní. 

 L.Peška 

zastupitel / Naše město