SLÁNSKÉ NOVINY

Komedie

2015-08-31 22:38:34, - redakce

I když na programu jednání srpnového zastupitelstva byla řada důležitých bodů, někteří opoziční zastupitelé si opět nenechali ujít příležitost zviditelňovat svoje poněkud svérázné náhledy na to, jak by se mělo řídit město. Výsledkem jejich snahy bylo pak to, že v určeném čase nebyla projednána ani polovina naplánovaných programových bodů.

O tom, že někteří opoziční zastupitelé hrají předem domluvené divadlo nepochyboval  v  jednacím sále nikdo. Však také první řady v auditoriu obsadili členové slánské ODS a rodinní příslušníci jejího předsedy, Mgr. Hrabánka. Vulgarismy, kterými pan Houška, člen ODS, spílal četným zastupitelům v průběhu jednání svědčili o politické kultuře některých členů této kdysi v našem městě  vládnoucí strany. 

Již první a velmi důležitý bod, rekonstrukce vozovky v Ouvalové ulici, o jejíž potřebnosti  běžný občan snad ani nemůže pochybovat, dokázali zástupci opozice diskutovat více než hodinu. Mgr. Hrabánek, mj. ředitel základní školy, si musel několikrát nechat vysvětlit, kolik celá akce bude stát a ani pak nedokázal vstřebat skutečnost, že bez znalosti výše dotace, která je teprve v jednání, ani bez vysoutěžené ceny, která bude známa cca za měsíc, mu nikdo z vedení města nemůže přesnou cenu sdělit.  

Obdobně dlouho se diskutovalo o opravě fasády na 1. základní škole. I zde se Mgr. Hrabánek podivoval  v jak špatném stavu se tento objekt nachází a apeloval na vedení města, aby se více staralo o jeho údržbu. Za "královské rady" označil jeho apel člen rady města, dr. Peška, a zároveň se pana ředitele a bývalého starosty zeptal, proč takovou péči o tuto budovu neměl v době, kdy s bývalým starostou  Rubíkem prosazoval výstavbu parkovacího domu za 100 milionů korun.

Své role obecního klauna se opět zhostil zastupitel Bartoníček, který se jako obvykle odmítal řídit jakýmikoliv pravidly kultivované diskuse, nerespektoval pokyny řídícího jednání, urážel starostu i další přítomné zastupitele. Trapné byly jeho útoky na nového velitele městské policie. Jeho útoky eskalovaly v průběhu jednání. Výzvy starosty města, aby pan Bartoníček přestal s urážkami a provokacemi na adresu člena městské rady, dr. Pešky, se  Bartoníček odmítl řídit a tak na svoji adresu pak vyslechl několik jadrných slov od dotčeného zastupitele. Po té se ještě odehrál rozhovor mezi dr. Peškou a ing. Bartoníčkem doslova mezi čtyřma očima  po němž již tento zastupitel se svými útoky a provokacemi přestal.


Oživení v sále přineslo i vystoupení dr. Rankové, která při projednávání jmenování nového velitele městské policie připustila, že bývalé vedení města dělalo určité chyby. Ale zároveň prohlásila, že odpovědnost za tyto chyby padá na vrub tehdejší opozice, protože ta měla bedlivě kontrolovat, co rada města provádí.

Po pěti hodinách a 9 pojednaných bodech bylo jednání zastupitelstva přerušeno. Pokračovat bude v sobotu 5. září. od 8. hodin ráno.