SLÁNSKÉ NOVINY

Kontrolní výbor potvrzuje nedostatky při realizaci parkovacího domu

2013-11-02 16:17:47, - redakce

Před několika dny zveřejnil Kontrolní výbor zastupitelstva města závěry, které učinil na základě úkolu zastupitelstva prošetřit podezření z porušení zákonů při přípravě a průběhu výstavby parkovacího domu. Výsledky jeho šetření potvrzují většinu vznesených podezření.

Konkrétně Kontrolní výbor konstatuje:

1) Porušení podmínek výběrového řízení v důsledku změny technických parametrů stavby. KV upozorňuje na skutečnost, že vysoutěžené parametry nejsou vůbec zahrnuty v základní smlouvě na výstavbu parkovacího domu. Byly s vítěznou firmou sjednány až dodatečně, v rámci dodatku č. 1. Následně však, po předání parkovacího domu městu Slaný, byly tyto podmínky dodatečně upraveny v dodatku č. 7.

Dle názoru kontrolního výboru tak došlo k podstatné změně uzavřené smlouvy a tedy k porušení zákona o veřejných zakázkách. 

2) Kontrolní výbor rovněž konstatoval, že všechny smlouvy a dodatky měly být, před jejich podpisem, projednány a schváleny  zastupitelstvem města.  Což se ani v jednom případě nestalo.

 

3) Dále Kontrolní výbor upozornil  na problematiku tzv. "zkušební doby", kterážto nemá oporu v uzavřené smlouvě. Souhlas se zavedením této zkušební doby výrazně zhoršil postavení města o proti původně vysoutěženým podmínkám.