SLÁNSKÉ NOVINY

Kritici slánského gymnázia neuspěli

2013-06-27 07:38:58, - redakce

Téměř dvě hodiny se na středečním jednání městského zastupitelstva projednávala kauza slánského gymnázia. V jejím závěru bylo většině přítomných jasné, že se jedná o účelovou kampaň několika osob proti osobě ředitele této školy. 

První dvě hodiny jednání zastupitelstva označil předsedající schůze, pan místostarosta Hložek, za absurdní divadlo.
Paralelně vedle sebe vystupovaly dvě skupiny občanů a zastupitelů. Jedni se chtěli zabývat tím, co v případě gymnázia patří do pravomocí města, a to je stav budovy. Druzí měli zájem pouze o pokračování v útocích a osočování ředitele gymnázia či ve  zviditelňování své vlastní osoby před přítomnými televizními kamerami. Nejvíce se v této pozici "zaskvěl" bývalý ministr školství, pan Dobeš, který najednou prohlédl a nejprve poučoval zastupitele o jejich povinnostech, vyhrožoval možným spácháním trestných činů,  ředitele školy označil za chameleona a vedení města vytkl, že se o budovu školy nestará. Jeho vystoupení se však nesetkalo s velkým pochopením mezi přítomnými občany ani zastupiteli. Nejprve jeho útoky odmítl místostarosta Hrabánek, který uvedl, že město investovalo do opravy budovy gymnázia v posledních letech více než 35 milionů korun, následně pan Šturm přečetl tiskovou zprávu, kterou vydalo ministerstvo školství po návštěvě pana Dobeše právě na tomto gymnáziu, a kde se pan Dobeš velmi pochvalně vyjadřuje k fungování školy a nakonec zastupitel Peška označil vystupování pana Dobeše pouze jako jeho osobní snahu o zviditelnění, která samotnému gymnáziu v ničem neprospívá. V závěru pak z neznalostí přírodovědeckých reálií usvědčil pana exministra i sám ředitel školy, dr. Milan Dundr.

V podobném duchu se pak odehrávala i další vystoupení  v režii skupiny občanů kolem pana Niče a paní Záborcové.  Neustále stejné opakování polopravd a útoků na ředitele školy, na které reagovali jejich oponenti z řad vyučujících gymnázia i bývalých studentů tím, že jejich argumenty vyvraceli či odmítali.

Z těchto vystoupení si většina přítomných odnesla názor, že tzv. petičníkům nejde o skutečné  zlepšení podmínek školy a studia na gymnáziu. Nabídky k jednání o faktických problémech, které v minulosti předložil jak ředitel školy, tak i místostarosta Hrabánek, odmítli. Místo toho svolávají tiskové konference, které ovšem nic neřeší.