SLÁNSKÉ NOVINY

Kritika není pomluva

2018-10-03 14:02:48, - redakce

V zářijovém vydání Slánské radnice byl zveřejněn článek pana radního Bartoníčka "Pomluvám a lžím je potřeba se postavit". V tomto článku mne pan Bartoníček obviňuje (cituji) "ze soustavného urážení, napadání a pomlouvání"  jeho osoby. Dále mne obviňuje ze lží, které se dotýkají jak jeho osobně tak i jeho rodiny.

Protože si nejsem vědom toho, že bych kdy vědomě pronesl na adresu pana Bartoníčka jakoukoliv lež, a zcela rozhodně odmítám, že bych se kdykoliv a v jakémkoliv smyslu vyjadřoval k jeho rodině, vyzval jsem dne 3. září veřejně pana Bartoníčka, aby svá tvrzení zveřejněná ve výše zmíněném článku, také prokázal. 
Požadoval jsem, aby konkrétně a jasně doložil, který z mých výroků na jeho adresu byl, jak tvrdí,  lživý. Kterým z mých výroků jsem se jakkoliv dotkl jeho rodiny. Kdy a kde jsem tyto výroky pronesl, případně zveřejnil a proč jsou, podle něj  nepravdivé.
Bohužel, musím konstatovat, že pan Bartoníček do dnešního dne žádný takový mnou autorizovaný výrok doložit či rozporovat nedokázal.
V žádném případě nechci popírat, že za některé kroky či rozhodnutí, které pan Bartoníček ve funkci vedoucího funkcionáře slánské radnice, jsem jej kritizoval.
Odmítal jsem jeho oslavné akce vražedného běsnění skupiny bratří Mašínů, které pan Bartoníček ve Slaném organizoval. Nesouhlasil jsem s jeho glorifikací protektorátního prezidenta Háchy v budově slánské radnice. A v neposlední řadě ani z pro město  Slaný nevýhodné privatizace části Technických služeb, které radní Bartoníček v loňském roce připravil a pomáhal prosadit.
Ale  veřejná kritika  není ještě pomluvou. A již vůbec nemůže být označována za lež. Ke všem těmto akcím a rozhodnutím se pan Bartoníček hlásí, nebo je na ně dokonce pyšný.
Na kritiku své práce musí být připraven každý veřejný činitel. A musí být připraven ji unést, pokud není schopen své jednání před veřejností obhájit či jinak vysvětlit. Pan Bartoníček, soudím podle jím zveřejněného článku i jeho nulové reakce na moji výzvu, toto nedokáže. Pro něj je jednodušší vršit jednu lež za druhou, tak jak jej již známe z jeho dlouholeté činnosti v městském zastupitelstvu, v domnění či  naději, že jim případné auditorium uvěří.  
Já tedy mohou jen doufat, že slánští občané jsou poněkud inteligentnější, než za jaké je pan Bartoníček pokládá, a že dokáží pravdu a lež, kritiku či pomluvu rozlišit.

Ladislav Peška


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/lzi-radniho-bartonicka

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/kdo-nic-nedela

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/doznani

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/radni-bartonicek-opet-lhal-zastupitelum

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/protektor-z-radnice