SLÁNSKÉ NOVINY

Lídr kandidátky Naše město odmítá xenofobní kampaň OMS

2014-09-12 15:30:21, - redakce

Otevřený dopis panu Martinu Matouškovi, lídrovi kandidátky Občané města Slaného.

Vážený pane Matoušku,

Na webové prezentaci vašeho volebního uskupení jsem v části nazvané "po volbách" nalezl toto prohlášení :

Volba starosty, místostarostů a členů rady
Budeme hlasovat proti účasti kandidátů ze seskupení, které zaštítila strana ohrožující demokracii v České republice: Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM).


Aniž bych chtěl jakkoliv zpochybňovat vaše právo vyjádřit případnou podporu či nepodporu jakémukoliv kandidátovi, který bude navržen do některého z vyšších orgánů města, musím vyjádřit svůj údiv nad tím, jakými  argumenty je tato vaše deklamace podepřena či zdůvodněna.

Domníval jsme se, že i ve Slaném jsme se již poučili z dob minulých, kdy bylo především zásluhou Občanské demokratické strany ve Slaném zastupitelstvo i zastupitelé již předem rozdělení na ty, kteří se mohou aktivně podílet na správě a řízení města a na ty ostatní.
Prvky tohoto politického apartheidu zavedla do komunální politiky v 90. letech strana, z které jste teprve nedávno vystoupil.
Na celorepublikové úrovni tento způsob ostrakizace části občanské společnosti přivedl ODS k téměř úplné ztrátě důvěry v očích většiny naší občanské společnosti a propad kamsi k hranici volitelnosti parlamentní strany. Ve Slaném nás pak tento pocit jakési nadřazenosti či výlučnosti jedné strany dovedl až k formě téměř  absolutistické moci  jediného vůdce, který rozhodoval sám a o všem.  Bohužel i s řadou chyb a stamilionových škod, které tato jeho chybná rozhodnutí doprovázely.

Domníval jsme se tedy, i na základě některých vašich vstoupení z posledních let, že jsme se dostatečně z tohoto způsobu řízení města či formy nespolupráce mezi jednotlivými politickými subjekty poučili.   Pamatuji si řadu hlasování či jednání na zastupitelstvu města či výboru pro parkovací dům, kdy ani pro jednoho z nás nebyl žádný problém podpořit věcný návrh toho druhého. Na rozdíl od některých vašich kolegů, pro než byla osoba vystupující vždy mnohem podstatnější, než samotný obsah konkrétního návrhu či názoru.  

Bohužel,  s politováním musím konstatovat, že jsem se patrně, na základě výše uvedeného prohlášení vaší strany,  ve vašem  případě i v případě vašich kolegů - kandidátů ve svém úsudku mýlil.

Pamatuji si i na to, že vy osobně, v době kdy jste před necelým rokem zvažoval  kandidaturu na funkci radního města, jste se ucházel o podporu nejen moji, ale i dalších zastupitelů za KSČM při vaší případné volbě. A pro mne osobně nebylo žádným problémem vám tuto podporu vyslovit, protože jsem se domníval, že můžete být v tomto orgánu města mnohem platnějším členem, než někteří vaši stávající kolegové.  O to více mne překvapuje váš současný postoj.

V minulých dnech jsem měl několik jednání s našimi politickými soupeři, ať již z pravé či levé části místního politického spektra. A mohu konstatovat, že jsem byl velmi potěšen tím, že na řadě věcí jsme se dokázali shodnout, že např. potřebu změnit styl komunální politiky vnímáme velmi podobně.

Samozřejmě, i my budeme zvažovat, koho v novém zastupitelstvu podpořit při volbě do vyšších orgánů města a koho nikoliv. Ale mohu vám garantovat, že v případě tohoto rozhodování bude jediným naším zvažovaným kritériem odborná způsobilost dotyčného kandidáta na výkon funkce, do které je  navrhován. Případná příslušnost k nějaké politické straně či hnutí je pro nás zcela marginální. Alespoň takové je naše  vidění nového uspořádání  zastupitelstva a řízení města v příštích letech.  Je mi osobně velice líto, že váš postoj k takto závažné otázce je zcela odlišný a dá se říci až nesmiřitelný. O to více mne pak udivuje, že váš zjevně xenofobní  princip uplatňujete plošně i na další kandidáty z řad nezávislých osob kandidujících  za koalici Naše město, kteří nemají nic společného s žádnou politickou stranou.

Snad jen na okraj bych doplnil, že o tom, zda se někdo z osob kandidujících za Naše město bude ucházet o některou z funkcí ve vedení města či v městské radě rozhodnout především slánští občané. Pokud nám a našem programu vysloví dostatečnou podporu, budeme se o tyto funkce ucházet bez ohledu na váš odmítavý a ryze konfrontační  postoj.

Samozřejmě, jsem si vědom i toho, že na můj dopis a  výhrady v něm  je možné nahlížet i zcela v akademické rovině. Preference vašeho volebního uskupení se pohybují někde na hraně volitelnosti a je tak otázkou, zda vůbec budete mít možnost vaše prohlášení uplatnit v praxi při jednání příštího zastupitelstva. Takže z tohoto pohledu by mně, i dalším kandidátům z koalice Naše město, mohlo být vcelku jedno, koho vaši zástupci chtějí či nechtějí případně podporovat a proč.

Ale pokládal jsem za potřebné vám tento můj názor na vaši proklamaci sdělit otevřeně a jasně.


S pozdravem

RNDr. Ladislav Peška
Naše město


Ve Slaném, 12.9.2014