SLÁNSKÉ NOVINY

Lži radního Bartoníčka

2018-02-23 14:07:11, - redakce

O tom, že radní Bartoníček si v případě potřeby rád pomůže nějakou lží, se občané a zastupitelé  měli možnost přesvědčit na jednáních zastupitelstva již mnohokrát. Nyní však pan Bartoníček vědomě lže  všem občanům města  v tištěném periodiku Slánská radnice.

Samozřejmě, Bartoníček spoléhá na to, že malá účelová lež, kterou nemá většina občanů města možnost si nijak ověřit, mu projde. A navíc tak i pošpiní  některého z komunálních opozičních politiků. Takže se podívejme na jeho poslední výpad podrobněji.

V únorovém vydání Slánské radnice, v článku, který se týkal problematiky prodeje části Technických služeb firmě Ave, za kterou stojí především radní Bartoníček, autor, tedy radní Bartoníček,  tvrdí, že v době, kdy jsem zastával funkci radního města, mi dotyčný zaslal několik dotazů, na které jsem dodnes neodpověděl.

S ohledem na to, že si nejsem vědom, že bych nějaký dotaz od pana Bartoníčka obdržel a neodpověděl na něj, jsem jej vyzval, aby své tvrzení doložil. Tedy aby uvedl konkrétní znění tohoto dotazu a také kdy mi byl jeho osobou zaslán.

Radní Bartoníček na tuto moji výzvu sice reagoval, ale nedokázal dohledat a tedy ani doložit žádný dotaz, který by mi, jako radnímu města, kdy zaslal a který bych nezodpověděl.

Mohu tedy jen konstatovat, že tvrzení radního Bartoníčka v uvedeném článku, které se týkají mé osoby, jsou nepravdivá, že si je pan radní prostě vymyslel. O tom, jak hodnověrná jsou jeho další tvrzení, týkající se vlastní problematiky Technických služeb, ať si již občané města udělají názor sami.  

L.Peška
Naše město / KSČM


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/tri-otazky-pro

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/doznani

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/radni-bartonicek-opet-lhal-zastupitelum