SLÁNSKÉ NOVINY

Má město Slaný podporovat uctívače nacistů?

2020-12-17 13:18:38, - redakce

Zastupitel města adoruje nacistické válečné zločince.

O tom, že zastupitel Bartoníček vzhlíží s obdivem k době, kdy Evropou pochodovaly nacistické divize a v koncentračních táborech umírali milióny lidí existuje řada přímých důkazů. 

Stačí vzpomenout, že to byl právě Bartoníček, kdo inicioval vytvoření pamětní desky protektorátního prezidenta Emila Háchy v budově městského úřadu ve Slaném. Prezidenta, který byl po osvobození Československa v roce 1945 označen za kolaboranta s hitlerovským Německem. Můžeme se řečnicky dotázat, proč na městském úřadě nemáme žádnou pamětní desku připomínající např. T. G. Masaryka, Edvarda Beneše či Ludvíka Svobodu, ale na takovou otázku by nám Bartoníček asi nedopověděl. 

Ovšem než podivné uctívání protektorátního kolaboranta je mnohem podivnější obdiv, s kterým Bartoníček shlíží k nacistickým válečným zločincům. Nedávno prezentoval na svých facebokových stránkách článek o činech generála Vlasova, zrádce, který za 2. světové války zaprodal svoji vlast a aktivně se zapojil do boje proti Rudé armádě po boku hitlerovského Německa. 

Nedávno pak přispěl oslavným článek připomínajícím nacistického generála Smyslovského. Smyslovskij patřil k ruským emigrantům, kteří po vítězství bolševiků v Rusku uprchl na Západ. Zde se v roce 1941 zapojil do bojů proti Sovětskému svazu po boku hitlerovského Německa. Byl pověřen velením tzv. Sonderdivision, tedy zvláštní divize, která se skládala především z ruských zajatců či uprchlíků, kteří zběhli z řad Rudé armády. Tato divize působila na okupovaných územích Sovětského svazu a bojovala především proti partyzánům a účastnila se i represí proti domácímu obyvatelstvu. O krutých činech těchto zvláštních oddílů (sonder komand), které se jinak rekrutovaly především z řad členů SS, existuje řada dokumentů a dokladů. Nezdá se však že by to Bartoníčkovi nějak vadilo. Generál Smyslovskij byl za svoji činnost vyznamenán německým Válečným křížem a také Železným křížem. Po skončení 2. světové války Smyslovskij uprchl na Západ a s pomocí lichtenštejnské vlády se dostal, podobně jako řada jiných německých válečných zločinců, do Argentiny. 

Mohlo by vás napadnout, proč se Bartoníček, který se rád staví do role lokálního historika, nezabývá třeba našimi českými vlastenci a hrdiny, kteří padli za 2. světové války v boji proti nacistickým okupantům? Ale na to vám Bartoníček asi neodpoví. Jeho "hrdinové" nosili zpravidla nacistickou uniformu. 

Někdo by mohl namítnout, že většině slušných lidí je jedno jakými vzpomínkami se uspokojuje zastupitel Bartoníček. Ovšem to by tento pán nemohl pravidelně žádat z městské pokladny o nemalý finanční příspěvek na organizování tzv. Historické konference. V letošním roce požádal o příspěvek z rozpočtu města na tuto akci ve výši 80.000 Kč. Tato akce se má věnovat především dokumentaci historických událostí na Slánsku, ale jak je vidět z naší fotodokumentace, část peněz směřuje i na podporu a propagaci aktivit a názorů pana Bartoníčka na internetu na facebookové stránce této akce. A s tím už asi většina občanů města souhlasit nemusí. Nebo snad opravdu musíme v této době vydávat peníze všech občanů města na propagaci nacistických válečných zločinců? 

 L.Peška 

zastupitel / Naše město


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/protektor-z-radnice