SLÁNSKÉ NOVINY

Město Slaný musí zaplatit přes 33 milionů

2017-12-06 17:43:53, - redakce

Soud s firmou KOMA o doplatek za stavbu parkovacího domu město Slaný prohrálo.

Dle dnešního rozhodnutí soudu musí Slaný firmě KOMA doplatit částku 31 milionů korun. Dále pak musí město Slaný uhradit i soudní náklady žalobce, tedy firmy Koma, ve výši cca 2 miliony korun.  A rovněž tak uhradit i úrok z prodlení ve výši 8% z určené částky (tedy cca 7000 Kč denně).
Společně s vlastními náklady na tento soudní spor, které přesáhly částku 1 milion korun tak vychází náklady celé soudní pře pro město Slaný na 34 milionů korun. A každým dnem dále e rostou.

Výrok soudu se dal předvídat již několik týdnů, možná i měsíců. Že senát Okresního soudu není argumentaci, kterou soudu předkládal místostarosta Zálom se svými rádci - poslancem Berkovcem a panem Hruškou, bylo zřejmé již minimálně od konce loňského roku. Bohužel, nikdo z těchto pánu si nechtěl přiznat, že jejich obhajoba stojí doslova na hliněných nohou, že na jejich "argumentaci" předsedkyně senátu prostě neslyší.  A proto stále dokola jen  opakovali své domněnky o různých spiknutí, kterých se měla protistrana nebo jiné dotčené osoby (v daném případě soudem určení znalci) dopustit. Bez jakýchkoliv důkazů však jejich "tvrzení" nemohla obstát.   Město Slaný tak jejich právnický amatérismus bude stát více než 34 milionů korun.
Což je oproti původnímu stavu a částce, kterou mělo město Slaný za parkovací dům doplatit (tedy 37 mil. Kč), jen o 3 miliony méně. Ovšem již na jaře, poté, co byl zveřejněn znalecký posudek, vybízeli zástupci Komy vedení slánské radnice k jednání, které mohlo vést k dohodě na nižší částce, než byly výše uvedené celkové náklady tohoto sporu pro město Slaný. Místostarosta Zálom však tehdy arogantně nabídku k jednání odmítl.

Soudkyně Tůmová sice potvrdila neplatnost uzavřené smlouvy na výstavbu parkovacího domu, kterou podepsal bývalý starosta  města dr. Rubík (ODS), ale zároveň odmítla požadavek zástupců města Slaný na to, aby byl celý objekt oceňován tzv. výnosovou metodou, která by patrně hodnotu tzv. neoprávněného obohacení stanovila níže, než se dle soudem zadaného znaleckého posudku stalo.

O dalším postupu  města v této věci by tak měla  rozhodnout   městská rada. Jak je však v poslední době obvyklé, dá se očekávat, že pánové z městské rady se budou chtít jakékoliv odpovědnosti za přijetí nějakého vlastního rozhodnutí vyhnout a patrně tak celý problém  přenesou na bedra zastupitelstva. Což samozřejmě bude znamenat další odklad úhrady soudem určené částky a tedy další finanční zátěž pro město Slaný. Každý další měsíc prodlevy nás stojí 200.000 Kč! 


-pel-


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/soud-s-komou-opet-odrocen