SLÁNSKÉ NOVINY

Mexiko jinak

2021-11-16 17:39:28, - redakce

Jednou z velkých investic města plánovaných na letošní rok byla i rekonstrukce ubytovny Mexiko. Nakonec je vše však poněkud jinak.

Dle původních plánů se během 2 let měla ubytovna Mexiko přeměnit v nově rekonstruované sociální a malometrážní byty. Mělo zde nákladem cca 44 milionů vzniknout celkem 31 nových bytů. Město plánovalo využít dotaci ve výši 26 milionů korun, tudíž vlastní podíl města na této investici činil jen 15 milionů korun. Podmínkou dotace bylo, že 50% bytů musí být v příštích 20 letech obsazeno pouze tzv. sociálními nájemníky. Tedy osobami, které mají omezené finanční příjmy. Zároveň však nesmělo město nabízet nájem v těchto bytech levněji, než je obvyklé ve Slaném v jiných městských bytech. 

Při dalším zkoumání se pak ukázalo, že z 18 aktuálně obsazených pokojů v ubytovně Mexiko, jen necelá třetina nájemníků by dokázala tyto základní "sociální" parametry naplnit. Což by ve svém důsledku znamenalo, že město by do tohoto nově zrekonstruovaného objektu muselo přivést jiné nové "sociální" nájemníky. Což, zdá se, by těm stávajícím obyvatelům Mexika příliš nepomohlo. 

I zkušenosti s dosavadními sociálními byty, kterých má město Slaný celkem 9, nejsou vždy jen pozitivní. Část těchto uživatelů sociálních bytů, si nedokáže nově zrekonstruovaných bytů vážit, nemá vytvořeny odpovídající vztah k těmto bytům a tak dochází u části z nich k poškozování nájemných bytů a někteří nájemci musí byt opustit i předčasně z důvodů neplacení nájemného. A pokud se městu Slaný nepodaří znovu a včas tento sociální byt obsadit novým nájemcem tzv. sociální" kategorie, musí část dotace vracet státu. Původně zajímavě se tvářící dotace ve výši 26 milionů korun se tak ve světle těchto nových skutečností a poznatků z praxe už tak příznivě nejeví. 

 Posledním hřebíčkem do rakve tohoto projektu pak bylo prudké zvýšení cen stavebního materiálu a stavebních prací, ke kterému došlo a dochází od jara letošního roku. Město vypsalo několik výběrových řízení a všechny potvrdily, že původně rozpočtovaná cena cca 44 milionů korun je za současných podmínek nedosažitelná. V posledním výběrové řízení z října letošního roku se nabídková cena zájemců o realizaci této rekonstrukce pohybovala kolem 59 milionů korun. Což by znamenalo de facto více než 100% navýšení finančního podílu města na této rekonstrukci - z původních 15 milionů na nově potřebných 33 milionů korun. 

Z těchto důvodů zastupitelstvo města rozhodlo, že o získanou dotaci na rekonstrukci Mexika za takovýchto podmínek dále usilovat nebude. A bude tuto ubytovnu rekonstruovat po částech, v delším časovém horizontu, ale bez omezujících podmínek daných podmínkami této dotace. Shodla se na tomto řešení většina zastupitelů s vyjímkou pánů Bartoníčka (OMS) a Šmehlíka (SPO), kteří i přes uvedené nevýhody prosazovali původně schválenou variantu rekonstrukce Mexika s využitím dotace. 

 L.Peška 

předseda investičního výboru zastupitelstva města