SLÁNSKÉ NOVINY

Možná přijde i kouzelník

2014-09-21 13:56:45, - redakce

O tom, že stav slánského zimního stadionu je značně zanedbaný, není pochyb. A tak, když na jednání zastupitelstva 1. září ohlásil starosta města, Mgr. Hrabánek, že se městu podařilo dojednat  významnou dotaci na rekonstrukci ledové plochy, mohli se zaradovat nejen nepočetné řady slánských hokejistů.

Ovšem bližší informace ukázaly, že to s dotací v očekávané výši cca 19 milionů korun, není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ve skutečnosti se  totiž nejedná o přidělení nějaké konkrétní dotační částky, ale pouze o příslib, že pokud se objeví nějaké peníze v příslušném dotačním titulu díky možnému nevyčerpání dotací přidělených na jiné projekty, pak by mohlo město Slaný tuto, nebo případně nižší částku, někdy na přelomu roku 2014 a 2015 získat. Tato  špatná zpráva  však byla doplněna ještě jednou daleko horší: že totiž celá realizace akce musí proběhnout nejpozději do konce dubna 2015. S ohledem na to, jaké jsou  známé termíny příprav výběrového řízení i vlastní nutné technologické postupy takovéto stavby, se zdá být realizace dané akce v požadovaném termínu téměř nemožná. I z tohoto důvodu jsem se tedy na krajském úřadě resp. vedení ROP zajímal o podrobnosti celého dotačního řízení. A ke svému překvapení jsme zjistil řadu dalších informací, které nám zastupitelům, při schvalování realizace této akce nikdo z představitelů města nesdělil.

Fakta jsou následující:
O dotaci se v příslušném termínu a výzvě ucházelo celkem 25 žadatelů (včetně města Slaného). Celková alokovaná částka v této výzvě a dotačním titulu je stanovena na 65 milionů korun. Dodatečně však byla navýšena na  68 milionů korun.
Všechny žádosti byly řádně ohodnoceny a stanoveno bodové pořadí jednotlivých žadatelů. Uspokojivě bylo možné vyřešit první 4 žadatele v tomto pořadí. Město Slaný se svojí žádostí umístilo na 24., tedy předposledním místě.
Celkový finanční úhrn  žádostí, které jsou v pořadí před Slaným a jeho Zimním stadionem činí částku 185 milionů korun.
To tedy znamená, že v případě, že se najdou koncem roku 2014 nějaké dodatečné zdroje peněz,  muselo by být nejprve uspokojivě vyřešeno 19 žádostí, které jsou v pořadí před městem Slaný. Což se zdá býti zcela nereálným.
A to ani nechci zkoumat, jaká je pravděpodobnost, že by se najednou v tomto dotačním titulu objevilo trojnásobek finančních prostředků o proti původně přidělené částce. Že by se tam mohly nashromáždit  úsporou z oněch  přidělených 68 milionů korun je , jak jsitě vidí každý čtenář, naprostý matematický nesmysl.

A tak poslední  řečnická otázka asi může být: Očekávají na slánské radnici opět příjezd nějakého finančního kouzelníka?
Pokud ne, pak nechápu, proč nám pan starosta Hrabánek takovýto materiál vůbec předkládal. Samozřejmě s tím podtextem, že pokud to má být nějaká předvolební rétorika, tak stojí na hodně vratkých nohách.


L.Peška

Naše město