SLÁNSKÉ NOVINY

Na lavičce s RNDr. Ladislavem Peškou

2018-09-28 15:46:16, - redakce

RNDr. Ladislav Peška je členem městského zastupitelstva již od roku 1990. Většinu tohoto času strávil v opozičních lavicích, s výjimkou právě končícího volebního období, kdy jako člen Koalice Změny působil rok a čtvrt v radě města.  Jaké jsou jeho názory na současné dění ve Slaném se ptal ing. Jan Machálek.

V době vašeho působení v radě města jste se hodně soustředil na městské finance. Jak vidíte současné hospodaření slánské radnice?
Slaný, a podobně i další města v České republice, jsou na tom díky hospodářské konjunktuře v současné době ekonomicky velmi dobře. Bohužel, vedení slánské radnice této situace v podstatě zneužívá k neuvěřitelnému plýtvání. Jen meziroční nárůst nákladů na chod městského úřadu vzrostl z 116 milionů v roce 2017 na 143 milionů v roce 2018. Přitom se na složení městského úřadu nic nezměnilo, spíše naopak. Zaměstnanců MÚ ubývá, protože řada z nich ze slánské radnice odchází. I když někdy se to paradoxně řeší tak, že za 1 odcházejícího se přijmou 3 noví.  Radnice doslova rozhazuje miliony korun za nejrůznější posudky a právnické analýzy. Jestliže v roce 2015 nám na tuto činnost stačily 2 miliony korun, nyní to je milionů 7. Přitom se mnohokrát zdá, že se jedná jen o nápravu neodborných či doslova chybných rozhodnutí vedoucích funkcionářů města. Podobně negativně hodnotím systém zadávání veřejných zakázek. Tímto procesem prochází ročně více než 150 milionů korun. Měli bychom se tedy snažit, aby přidělování zakázek bylo transparentní a samozřejmě i pro město ekonomicky  výhodné. Současné Hrabánkovo vedení města však zavedlo trendy zcela opačné. Poskytovat co nejméně informací  a dávat zakázky komukoliv bez rozmyslu. Tedy alespoň v některých případech. V době, kdy jsem působil v radě města, jsme měli zásadu, že ke každé plánované zakázce jsme museli mít nejméně 3 nabídky od různých firem. Trvalo dost dlouho, než jsme odbor správy majetku, případně další složky městského úřadu  přesvědčili, že bez této podmínky přes radu města nic neprojde. Bohužel, současná rada se nerozpakuje  přidělovat zakázky i v případě, že je předložena jediná nabídka, mnohdy i značně předražená. Navíc, za nás neexistovala situace, že by se o městskou zakázku ucházel radní města nebo firma s ním spřízněná. To se bohužel v současné době v radě, ve které sedí především zástupci ČSSD, ANO a ODS, stalo pravidlem. A když na takovou nežádoucí praxi  někdo z opozičních zastupitelů poukáže, tak je vystaven soudním žalobám ze strany dotčeného radního. Jsme naprosto ohromen drzostí, kterou má radní Víšek z ČSSD. Místo aby  prokázal alespoň elementární úroveň nějaké sebereflexe, snaží se jakýkoliv pokus o kritiku jeho neetického jednání zamezit absurdními soudními žalobami a trestními oznámeními na kohokoliv, kdo se o s ním spojovaných  zakázkách zmíní.


Co by bylo potřeba zlepšit v práci městského úřadu?
Jednoznačně efektivitu práce. Když jsme v roce 2014 zasedli v tehdy nově zformované radě města, jejíž členové byli většinově z podnikatelského prostředí, byli jsme překvapeni, jak těžkopádný je celý systém správy města. Úkoly, na které jsme z našich firem byli zvyklí, že by se měli plnit v řádech hodin, maximálně dní, se na radnici řešili ne týdny, ale měsíce. Je to dáno samozřejmě celým systémem veřejné správy, ale také tím, že město Slaný po řadu let, a poslední 3 roky nejsou bohužel výjimkou, vedou lidé, kteří  nikdy nic pořádného neřídili. Proto jim čas na cigárko, kafíčko či surfování po netu připadá jako běžná součást pracovní doby. Dalším úkolem musí být stabilizace kádrového obsazení úřadu. Máme v současné době v České republice nedostatek zaměstnanců snad ve všech oborech, ale není přeci možné, aby nám za 2 roky odešla z městského úřadu třetina zaměstnanců. Zaměstnanci úřadu, jak je znám,  přeci nejsou žádní fluktuanti, ovšem potřebují určitý prostor pro realizaci svých schopností i aktivit. A toho se jim asi v posledních letech nedostávalo.  Nedávno jsme se např. přesvědčil, že pracovnice odboru životního prostředí dokáži velmi operativně řešit připomínky občanů. Ve velmi krátké době dokázali zajistit rozšíření míst pro sběr tříděného odpadu v lokalitě ve Kvíčku. Naopak, mám důkazy i o tom, že vedoucí pracovníci slánské radnice přímo omezují či účelově usměrňují  činnost některých úředníků v rozporu s jejich povinnostmi. 

Dlouhodobě postrádám na našem městském úřadu některé specializované profese. Urgentně například právníka. Při představě, kolik dnes platí slánská radnice za různé právnické rozbory, smlouvy či analýzy, by se nám musel takový člověk vyplatit desetinásobně.


Co je před námi? Jaké úkoly čekají nové zastupitelstvo případně vedení města?
Je před námi  několik hodně náročných úkolů či rozhodnutí. Je třeba se k nim postavit čelem a ne jejich řešení neustále odkládat, jak se dělo v řadě případů v minulosti.
Teplo, voda a komunální  odpad
Klíčové bude, zda se podaří dotáhnout do úspěšného konce převzetí správy vodovodů a kanalizací od Středočeských vodáren. V roce 2015 jsme tento proces úspěšně nastartovali, pak se bohužel, za dobu Hrabánkova vedení města, prakticky zastavil. Nyní, v roce 2018, jsme tedy znovu ve stejné pozici, jako v roce 2015. Obávám se, že kdyby v nadcházejících volbách získalo větší podporu opět ANO či ČSSD, jejichž přestavitelé Zálom a Berkovec především brojili proti této naší snaze, že se nakonec opět objeví někdo, kdo navrhne, aby vše zůstalo při starém. Vedení slánské radnice by se nemuselo o nic starat a město by přišlo o 60milionovou dotaci na rekonstrukci čističky. A francouzská Veolie by si jen zamnula ruce.  

Důležité pro několik tisíc obyvatel a také složité bude rozhodnutí, zda i do budoucna ponecháme centrální vytápění v rukách privátní firmy, nebo zda nad touto důležitou činností získá město opět kontrolu. Tady jsou vazby majitelů RDK na současné vedení slánské radnice  ještě užší, a tak změnit současné nájemní vztahy může být rovněž hodně složité.

Není tajemstvím, že jsem nepodporoval prodej části Technických služeb, tzv.  odpadového hospodářství, do rukou privátní firmy AVE Kladno. Jsem přesvědčen o tom, že to byl zbytečný a pro město Slaný nevýhodný krok. Téměř 30 let jsme si tyto služby zajišťovali sami, tak proč teď, v situaci, kdy k tomu máme veškeré podmínky, lidi, techniku, najednou se této činnosti zbavovat. Ale pánové z vedení města si to prosadili a netrvalo ani rok a důsledky jejich rozhodnutí se velmi negativně projevily na fungování zbytkové části Technických služeb. Můj názor tedy je, že po vypršení smlouvy s firmou AVE, ta skončí v roce 2020, bychom se měli vrátit zpět k původnímu modelu. Tedy opět i v této oblasti převzít plnou kontrolu. Bohužel, bude to stát několik desítek milionů korun, které potřebujeme především na nákup techniky.


Koupaliště
Po řadu let slánské koupaliště "nějak" fungovalo. Letos na jaře se poprvé dostalo do situace, kdy se vůbec nemuselo otevřít. I když to bylo spíše z důvodu zanedbání běžné údržby, než z nějakých fatálních příčin. Do budoucna je však třeba se zamyslet, jak naši plovárnu zmodernizovat. V příštím roce, doufám, se dostane na potřebné zásadní opravy a v dalších letech bychom měli přistoupit k rozsáhlejší modernizaci. Dovedu si představit implementaci atraktivnějších prvků, které jsou jinde běžně k dispozici, např. nějakých skluzavek či toboganů Určitě by se mělo zlepšit zázemí koupaliště, především občerstvení. Ani parkování není v této lokalitě jednoduché a míst je nedostatek.  Viděl jsme plány, které připravilo současné vedení slánské radnice na modernizace koupaliště za cca 130 milionů korun. To je, podlé mého, nehorázný předvolební  populismus. Tak obrovskou částku nemůže  město naší velikosti směrovat do takovéto infrastruktury. 


Okresní dům
Již v době, kdy jsem působil v radě města, jsem inicioval myšlenku postupně oživit po 20 letech chátrání opět Okresní dům. Klíčové však je najít pro něj to správné využití. Byl bych rád, abychom v nejbližších letech alespoň započali s rekonstrukcemi 1. patra, kde se nacházejí historické prostory okresního hejtmanství.  Doufám, že se postupně vykrystalizuje optimální  využití tohoto objektu. V současné době je kolem tohoto dost sporných otázek.


Třebízského
Rozestavěný objekt v Třebízského ulici se jeho majitel zjevně dokončit nechystá. A představa, že bychom dalších deset let měli v centru města takovouto stavební obludu, je pro mne těžko přijatelná. Buď musí město více tlačit na majitele stavby, aby s ní něco začal dělat, nebo případně zvážit myšlenku tuto stavbu vykoupit a dokončit daný objekt ve vlastní režii.


Benar
Zámeček v Benaru patří mezi architektonické stavby, kterých na území našeho města mnoho nemáme. Jeho současný turecký  majitel se k němu chová veskrze macešky. Jen s obtížemi se podařilo zabránit tomu, aby na něj nebyl vydán demoliční výměr. Pokud chceme tuto stavbu pro město Slaný zachránit, musíme začít konat co nejdříve.  Samozřejmě, i zde musí mít případná rekonstrukce zámečku v Benaru nějaký smysl. Napadá mne například možnost zřídit zde mateřskou školku, která nám ve Slaném chybí stále více. V posledních týdnech se opět oživila diskuse nad možnými řešeními  s tureckým vlastníkem celého areálu. Ale cesta k obnovení nejen zámečku, ale i přilehlého parku bude ještě dlouhá.


Sportovní hala
Nová sportovní hala je téma, se kterým jsem přišel již někdy v roce 2012. Zdálo se, že se nám ji podaří vybudovat v letech 2016 - 2017, ale po mocenské změně ve vedení města, ke které došlo na jaře 2016, se starosta Hrabánek postaral o to, že veškeré přípravné práce na zahájení  stavby této haly byly zastaveny. Doufám, že se nám v příštím roce podaří navázat na to, kde jsme v roce 2016 skončili. Reálně je možné, že by do dvou let tady taková hala stála. Slánští sportovci by si to zasloužili.

Grand

Něco musíme také udělat s uzavřenou částí bývalého hotelu GRAND, která je již více než 20 let v naprosto  zdevastovaném stavu. Nabízí se adaptace těchto prostor na malometrážní či tzv. startovací byty.  Ale řekněme si na rovinu, že to nebude levná záležitost.

Co naše školství?
Naše školy a školky byly řadu let na okraji zájmu slánské radnice, snad s výjimkou 3. ZŠ.  S postupně rostoucím počtem školáků se  situace stále zhoršovala. V roce 2015 jsme tak zahájili adaptaci vhodných prostor pro rozšíření kapacit jednotlivých základních škol. Jsem rád, že i v dalších letech se v tomto směru podařilo pokračovat a situace na našich základních školách se postupně zlepšuje.  Potěšilo mne, jako bývalého pedagoga, že jsme v  letošním roce  investičně podpořili i slánské gymnázium, jehož budova rovněž patří městu. Bohužel, zdá se mi však, že se naše základní školy ocitly kapacitně na doraz. Případný další nárůst počtu dětí ve Slaném  se již do našich škol nevejde. A obdobně jsou na tom i školy mateřské. Téměř každá z nich překračuje doporučené počty dětí ve třídě.
Bohužel, v současné době se na slánské radnici nikdo nezabývá nějakými kvalifikovanými prognózami vývoje počtu dětí ve Slaném a jeho nejbližším okolí. Chybí jakákoliv koncepce, jak nedostatek míst ve školkách a školách v příštím desetiletí řešit. Samozřejmě, můžeme sáhnout po nějakých provizorních řešeních, např. zadaptovat prostory v Okresním domě a umístit sem 2-3 třídy. Podobně by se možná na školku dal upravit chátrající zámeček v Benaru. Ale domnívám se, že se na tento problém budeme muset podívat kvalifikovaněji a s větší perspektivou. 


Druhou část  tohoto rozhovoru naleznete zde: 

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/na-lavicce-s-rndr-ladislavem-peskou-2-cast