SLÁNSKÉ NOVINY

Na odstřel

2021-08-07 18:47:40, - redakce

Za několik týdnů patrně definitivně  zmizí jedna z dominant města. 

Komín v areálu bývalé továrny Benar by měl být odstraněn pravděpodobně v druhé polovině září. Je to jeden z dalších nutných kroků, které musí učinit turecký vlastník tohoto areálu, aby mohl zahájit plánovanou bytovou výstavbu v této části města. 

Dalším komínem nad kterým se také již zvolna stahují mračna, je komín v areálu slánské nemocnice. I ten brání dalším plánovaným rekonstrukcím v tomto areálu. Jediné, co jej ještě drží "při životě" je nedostatek financí na jeho odstranění. A samozřejmě i složitost tohoto zásahu při běžném provozu nemocnice. 

-red-