SLÁNSKÉ NOVINY

Návrh rozpočtu na rok 2018 nic neřeší

2017-12-12 20:56:18, - redakce

Přesto, že v návrhu rozpočtu se počítá s výrazným navýšením tzv. daňových příjmů (tedy peněz od státu), mělo by jít o částku až o 35 milionů korun vyšší, než v roce 2017, do rozvoje města se tyto peníze nikterak nepromítnou.

V návrhu rozpočtu, který připravil starosta Hrabánek,  se s řešením aktuálních problémů města prakticky nepočítá. Ani městská rada, která se návrhem rozpočtu ve výši 410 milionů korun  zabývala nečekaně dlouho, téměř celé 2 hodiny (!?!), s žádným inovativním námětem do rozvoje města nepřispěla.

A tak i v příštím roce budou neřešeny četné problémy, které trápí občany našeho města:  Nedostatek míst v objektech pro seniory. Řada našich občanů musí čekat v nekonečně dlouhém pořadníku řadu let, než se pro ně uvolní místo v některém z objektů pro seniory.

Naprostý nedostatek  bytů k pronájmu. Za posledních  25 let, které jsou spojeny s vládnutím ODS na slánské radnici, se z iniciativy slánské radnice nevybudoval ve Slaném jediný větší objekt s nájemními byty pro slánské občany.

Ani chátrající objekty Okresního domu či veřejnosti dovedně utajovaná zdevastovaná část bývalého hotelu GRAND se nedočkají v roce 2018 nějaké nápravy.

Podobně mohou zapomenout slánští sportovci na projekt výstavby sportovní haly, který   připravila předchozí rada města a jenž se měl realizovat v letech 2016 - 2017. Ovšem starosta Hrabánek jej po nástupu do funkce na jaře 2016 ihned zrušil.

Významnější podpory se nedočkají ani slánské školy, které si z výše uvedených 35 milionů ukrojí zanedbatelných 200.000 Kč.
Nepolepší si  ani sportovci, na jejich podporu chce Hrabánek přidat celých (!) 100.000 Kč.

Bohatě si však Hrabánek zadotoval svůj fond starosty, z kterého odměňuje své příznivce. Ten se oproti předchozím letům zvyšuje trojnásobně (30 na 90 tisíc Kč).
Ještě častěji, pokud je to vůbec možné,  budeme vídat  starostu města ve "slánské TV". Odměna na videopořady, což je v posledních letech jen a jen sebepropagace starosty Hrabánka, se zvyšuje z 200.000 Kč v roce 2016 na 480.000 Kč v roce 2018.

Spokojeni budou dozajista i úředníci města, kterým starosta přidává na platy plných 9 milionů korun. Což představuje průměrné navýšení mezd úředníků o cca 20%.

Poté, co se slánské radnici a především pánům Bartoníčkovi a Hrabánkovi podařilo "zprivatizovat" svoz komunálního odpadu ve městě tím, že část Technických služeb prodali soukromé firmě AVE, také výrazně narostou platby, které bude město Slaný hradit. Z původních 9,5 milionů teď  nově zaplatíme 13,6 milionů korun ročně.

Zastupitelé se budou rozpočtem města  zabývat ve středu 20.12. od 16. hodin v sále Společenského centra Grand.  V této souvislosti je dobré připomenout, že do rozpravy o rozpočtu města na příští rok se může zapojit každý občan města.

L.Peška
Zastupitel / Naše město