SLÁNSKÉ NOVINY

Nejsme jako oni ...

2010-09-04 11:21:02, - redakce

Ve své podstatě pořád něco porovnáváme. A tak si i já srovnávám pár momentů či okamžiků z minulosti i současnosti ...

Pohřeb našeho významného vědce prof. J.Patočky v roce 1977, utajený tehdejším režimem. Při obřadu nad hřbitovem létal vrtulník a v těsném sousedství svazarmovci na motorkách zkoušeli sílu svých strojů. Tudíž z projevu k účastníkům shromáždění nebylo slyšet téměř nic.

Městským úřadem řádně povolený předvolební mítink ČSSD  v roce 2008 na náměstí ve Slaném, za účasti předních představitelů této strany. S prvními slovy exministra Sobotky ve 14 hodin se rozezněl z naší radnice naplno městský rozhlas a ne právě  na krátkou dobu. Tudíž z projevu k účastníkům shromáždění nebylo slyšet téměř nic.

Není v tom snad vidět až mrazivá podobnost?

 

Porovnávejme dále.

Velmi nákladný billboard  před posledními volbami ve Vinařického ulici proti kostelu hlásal: "Paroubek a Rath odejdou a dluhy zůstanou."

Když odejde Rubík a Bartoníček, zbyde ve Slaném snad něco jiného? (Viz poslední rozpočty a hospodaření města.)

 

A porovnání třetí.

Ve Slánské radnici č.6 z června 2010 je na titulní stránce konstatováno: "Redakci se daří udržet témata bez politických souvislostí." Tato, až neuvěřitelná nehoráznost a nepravda je nám předkládána. Uvedu pouze dva příklady z této "nepolitičnosti":  

Když padla vláda tehdy "nenahraditelného" Topolánka, reagovala Slánská radnice č.4 duben 2009 takto: Slovo starosty: "... zvítězila snaha okamžitého politického zisku nad zájmem státu. Zdá se mi nemoudré a nestátnické vyjádřit nedůvěru vládě České republiky uprostřed českého předsednictví Evropské unii. Byť by bylo toto vyjádření nedůvěry motivováno sebepřesvědčivějšími důvody, které chápu a do jisté míry se s nimi i ztotožňuji." 

Dále pan starosta shledává, že nám média především morálně nepomáhají a matou nám pojmy.

Slánská radnice č.2 únor 2010, Slovo starosty: "Bohužel, médiím se začínají přizpůsobovat i politici. Někteří velmi zdařile. Holt populismus, demagogie a pragmatismus nejhrubšího zrna vládnou současným mediálním světem a politice, která s médii žije v symbióze."

O co se tedy jedná, když ne o politiku?

Na straně druhé, názory, které se absolutně neshodují s glorifikací stávajících představitelů města, nemají nejmenší šanci býti v Slánské radnici otisknuty. Důvody, proč nejsou tyto příspěvky zveřejňovány, sděleny autorům nejsou. Tím se redakce Slánské radnice prostě neobtěžuje.

Toto je pouze malá ukázka toho, jak Slánská radnice slouží k předvolební agitaci celá dlouhá léta jediné politické straně, zatím co ostatní si podobné věci musí zaplatit.

 

Stanislav Švarc

Člen zastupitelstva města za ČSSD