SLÁNSKÉ NOVINY

Není to o stranách, je to o lidech

2022-09-14 16:00:40, - redakce

Je smutným faktem, že na to být dobrým zastupitelem, radním či starostou se nikde nemůžete připravit. Neexistuje žádná škola, kurs či školení, které byste mohl absolvovat a pak směle prohlásit: "Jsem připraven".

A v podmínkách menšího města, jako je např. Slaný, není vůbec jednoduché takové lidi najít. Jasně, máme tady každé čtyři roky volby, ale to je v mnoha případech jen taková cesta pokusu a omylu. Za více než 30 leté působení ve slánském zastupitelstvu jsem se na mnoha příkladech přesvědčil, že odhadovat někoho jako dobrého či špatného zastupitele předem, podle jeho občanského povolání či vzdělání, je zpravidla zbytečné. Z nám a mohl bych jmenovat (ale neudělám to), řadu kolegů či kolegyň, kteří bez toho, aby se zaštiťovali nějakými honosnými tituly, odvedli či odvádějí v zastupitelstvu č v radě města dobrou práci. A také řadu těch ing., dr. a mgr., kteří kdyby v něm neseděli, nic by se nestalo. A samozřejmě to platí i obráceně. 

Na zastupitele se "školíte" minimálně 4 roky. Teprve po absolvování prvního zastupitelského cyklu získáte alespoň základní povědomí o tom, co je třeba ve městě řešit, případně jak i za co. I když se někdo bez jakýchkoliv zkušeností posadí na radnici do nějaké vedoucí funkce, ať již v radě města či v nejužším vedení, je to zpravidla hodně vidět na jím odváděné práci. Někteří časem pochopí, že na výkon takové funkce nemají čas nebo schopnosti a v tichosti se vytratí - to je ta lepší cesta. 

 A tak trochu s úsměvem pozoruji smělá prohlášení některých lídrů kandidátek, kteří se honosí titulem "kandidát na starostu", aniž by za nimi byla alespoň ta elementární zkušenost s prací ve veřejné sféře. Troufnu si prohlásit, že v této chvíli nemají představu ani o práci prostého zastupitele, natožpak pak starosty města. 

Celá organizace veřejné správy je strašně těžkopádná. To co v soukromé firmě trvá třeba měsíc, ve veřejné správě se připravuje a řeší násobně delší dobu, někdy i třeba rok či dva. 

Zastupitelstvo volí starostu i místostarostu. Ale to neznamená, že by mezi nimi byl nějaký vztah typu nadřízený / podřízený. Jejich postavení je de facto stejné a je jen na jejich dohodě, jak budou město řídit. Starosta tedy nemůže nařídit místostarostovi co bude dělat, kdy to bude dělat ani jak to bude dělat.

 V řízení města mi chybí lepší kontrola, odpovědnost i určitá provázanost mezi výsledky konkrétní práce a plnění úkolů a případné odměny za ni. Uvedu několik příkladů z poslední doby:

 Zastupitelstvo přijme v určité věci nějaké usnesení, ale o jeho splnění se již vůbec nezajímá. To by měl, dle zákona o obcích, kontrolovat kontrolní výbor zastupitelstva. Ale ten pod vedením pana Bartoníčka poslední 2 roky prakticky vůbec nefunguje. 

Nebo jiný příklad: Před 2 lety byl do funkce jednatele Technických služeb jmenován radní Konečný. Řada zastupitelů očekávala, že se v důsledku tohoto jmenování vzdá funkce v radě města, střet zájmů je zde zcela zřejmý. Ale pan Konečný tak neučinil. Přitom rada města je jakýmsi nadřízeným dohlížecím orgánem nad činností Technických služeb. Zadává této firmě úkoly, dojednává ceny za poskytované služby, stanovuje odměnu jednatele apod. Takže pan Končený ve funkci radního kontroluje pana Konečného ve funkci jednatele TS. To určitě není správný postup. 

 Nebo jiný příklad z rady města. Pan Martin Nič, radní města, je rovněž zaměstnancem městského úřadu, pracuje na odboru správy majetku. Z titulu radního je tedy oprávněn ukládat úkoly vedoucí odboru správy majetku, ing. Hádkové, ale zároveň je jejím podřízeným v rámci pracovně právního vztahu. To je pak úplný guláš odpovědnosti i pravomocí. Stalo se, že některé úkoly, které měl splnit odbor správy majetku, včas splněny nebyl. Ale když by za jejich plnění byl odpovědný zaměstnanec Nič, jak v této věci zjednával nápravu radní Nič? 

Myslím, že bychom se takovýmto střetům zájmů měli vyhýbat. Možná je to i proto, že schopných lidí do veřejných funkcí není obecně dostatek. Ani Slaný není vyjímkou. Dá se vcelku odpovědně prohlásit, že téměř každá volební strana má v čele své kandidátky relativně schopného lídra, k němu pak 1-2 další pracovité kandidáty. Na dalších místech se však již objevují ve velké většině lidé, pro něž práce v zastupitelstvu není středobodem jejich životních cílů. V lepším případě pak takovouto směs kandidátů (zkušených i nováčků, schopnějších a někdy i pracovitějších) zvolí slánský lid do zastupitelstva města. Možná to není těch 27 nejlepších, ale přeci jenom je to nějaký výběr, který prošel sítem všelidového hlasování. Ale co se stane pak - část z nich, zpravidla menší polovinu, posadíme hned po jejich zvolení do opozičních lavic. A tím jejich přirozenou aktivitu na další 4 roky defacto utlumíme. A na vedoucí místa ve městě či v radě vybíráme z té o něco větší "vítězné" poloviny. A pak mnohdy zjišťujeme, že vlastně moc není na výběr. A to je myslím jedna z chyb, které bychom se pro příští volební období měli pokusit vyhnout. 

Podle mého totiž: "Nezáleží na stranách, záleží na lidech!" 

 L.Peška 

zastupitel, Naše Město a Hnutí Budoucnost