SLÁNSKÉ NOVINY

Nové vedení města

2014-11-05 22:36:27, - redakce

Ustavující zasedání městského zastupitelstva zvolilo nové vedení města.

Starostou Slaného byl na další období zvolen ing. Zálom (ČSSD), který v tajném hlasování porazil dosavadního starostu Mgr. Hrabánka (ODS).

Místostarostou města byl zvolen ing. Zlámal (ANO).

Další místostarosta zvolen již nebyl, neboť původně navržený ing. Grohman (ODS) se po sérii hrubých osobních útoků ze strany zastupitele Matouška (OMS -STAN) své kandidatury vzdal. Dodatečně nominovaný ing. Šmehlík pak nezískal potřebný počet hlasů pro zvolení do této funkce. 

Jednání zastupitelstva pak bylo po volbě místostarostů přerušeno a bude pokračovat v termínu, který určí starosta města.