SLÁNSKÉ NOVINY

Ohlédnutí za roky 2018 - 2019

2022-05-08 10:43:25, - redakce

Přinášíme malé připomenutí či ohlédnutí za prvním rokem aktuálního volebního období.

Říjen 2018 

Ve Slaném vítězí ODS s výrazným náskokem - získala 7 mandátů. Uspěly i strany bývalé tzv. duhové koalice (Svobodní 3 mandáty, USZ 4 mandáty, Naše město 3 mandáty), ale k návratu do vedení radnice to nestačí. Novou koalici tak vytváří ODS s ANO (4 mandáty), STAN a lidovci. Zajímavostí je, že jen den po volbách se rozpadla volební strana STAN+OMS. Dva nově zvolení zastupitelé (Nič a Matoušková) odmítli jakoukoliv povolební spolupráci s bývalým členem vedení města Bartoníčkem. 

 Listopad 2018 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města je do funkce starosty zvolen Martin Hrabánek (ODS). Překvapivá je však skutečnost, že přesto, že nově zformovaná koalice by měla mít dostatečnou převahu v zastupitelstvu (15 z 27), do rady města v tajné volbě nebyli zvoleni 2 navržení kandidáti Šváb a Rubík (oba ODS). Rada tak začala pracovat pouze v omezené sestavě 7 členů. 

Na radnici se schází starosta města, Mgr. Hrabánek a lídr slánské opozice, dr. Ladislav Peška. Výsledkem jejich jednání je dohoda o ukončení téměř 3-leté zastupitelské "války", která paralyzovala jednání zastupitelstva města v jeho minulém období, a zapojení opozičních zastupitelů do různých funkcí ve správě města (výbory, komise, dozorčí rady apod.). Tato dohoda výrazně pozitivně ovlivnila celé další 4-leté období práce zastupitelstva města. Jedním z výsledků této interní dohody bylo i ustavení 2 dalších výborů - výboru pro parkovací dům a investičního výboru. 

Výsledky této dohody se projevily již na dalším jednání zastupitelstva, kde byli do rady města dovoleni 2 zástupci ODS a do čela výboru pro parkovací dům pan Kozelka (ANO) a za předsedu investičního výboru zvolen dr. Peška (Naše město). Volba předsedů těchto dvou výborů výrazně pozitivně ovlivnila práci těchto výborů v jejich dalším období.  

Únor 2019 

Na únorovém jednání zastupitelstva jsou do dozorčích orgánů městských organizací (Technické služby, nemocnice, Slavos) zvoleni paritně zástupci jak z řad koalice, tak i opozice. Dochází tak naplnění dohody, kterou po komunálních volbách uzavřel starosta města, Martin Hrabánek, s lídrem slánské opozice, dr. Ladislavem Peškou.

Město Slaný musí průběžně dotovat provoz Technických služeb v řádech několika milionů korun, aby je ochránil před nuceným bankrotem. Špatná finanční situace TS je důsledkem pro město nevýhodného rozdělení Technických služeb, kdy v roce 2017, na návrh tehdejšího člena vedení, ing. Bartoníčka (OMS), byla nejlukrativnější část činnosti TS, tedy svoz komunálního odpadu, předána firmě AVE. 

Zastupitelstvo města se rovněž zabývalo neplatností smluv o pronájmu tepelných zařízení města firmě RDK. Narovnání těchto chyb bývalého vedení města, ještě z dob kdy v čele města stál dr. Rubík (ODS), se řeší dodnes a celý vztah města a RDK není stále ještě dostatečně dořešen. 

Září 2019 

V září byla po letech příprav uvedena do zkušebního provozu nově zrekonstruovaná čistička odpadních vod. O tuto rekonstrukci se zasloužila především rada města v roce 2015, která tehdy dokázala v šibeničně krátké lhůtě odsouhlasit celý projekt a získat na něj potřebnou dotaci. O tuto rekonstrukci se tak zasloužili především tito členové vedení a rady města: ing. Grohmann (místostarosta), ing. Zlámal (místostarosta) a členové rady města - ing. Drholec, dr. Heřman, dr. Šircová, p. Hůla, dr. Peška. Projekt byl schválen a dotace přijata i přes odpor tehdejšího starosty města ing. Záloma. Rekonstrukce ČOV v hodnotě 126 milionů korun je stále největší investicí města v jeho novodobé historii. 

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/sedm-statecnych 

Říjen 2019 

Rada města rozhodla o uzavření parkovacího domu. Sice pravda oficiálně jen dočasném, ale k jeho znovuotevření následně již nikdy nedošlo. Důvodem byla především jeho poruchovost a ekonomická nerentabilita. 

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/parkovaci-dum-konci-2 

Prosinec 2019 

Výsledkem práce předsedy investičního výboru, dr. Ladislava Pešky i dalších zastupitelů a pracovníků městského úřadu je předložení ambiciozního plánu tzv. prioritních investičních akcí města, který nastiňuje záměry investic města v jeho příštích letech. Do tohoto plánu jsou zařazeny nové investice i velké rekonstrukce , které budou postupně v letech 2020 - 2022 v našem městě realizovány. Některé z těchto investic byly dlouho odkládány, nebo nebyl nikdo, kdo by jejich přípravu dotáhl do konce. Tento plán je tak nesporně velkým úspěch v práci nově ustaveného investičního výboru. Do tohoto plánu jsou zařazeny mj. tyto projekty: nová sportovní hala, rekonstrukce bytů v objektu Spořitelny, rekonstrukce plovárny, generální oprava střechy zimního stadionu, oprava aquaparku, rekonstrukce Okresního domu, rekonstrukce školní jídelny Na Sadech apod. 

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/musime-to-opravit 

 -red-