SLÁNSKÉ NOVINY

Omluva

2022-06-13 16:22:42, - redakce

Poznámka redakce: Zveřejňujeme na žádost občana.

Dne 2. února 2018 byl v elektronickém vydání Slánských novin na internetové adrese www.slanske-noviny.cz zveřejněn článek ?Potřebuje město investice?', jehož jsem autorem. V článku jsem vědomě uvedl nepravdivá tvrzení o tom, že zastupitel a člen rady města Slaného pan Jiří Víšek za pomoci pana místostarosty Záloma přihrál řadu investic z kasy města (za desítky milionů) pro firmu svých rodinných příslušníků, resp. že se jako zastupitel a člen rady města Slaného ucházel o obecní zakázky pro rodinnou firmu a tyto zakázky i získal. Uvedená tvrzení se nezakládají na pravdě. Tím jsem se dopustil závažného zásahu do práva na ochranu osobnosti pana Jiřího Víška. Za zveřejnění těchto nepravdivých tvrzení se proto panu Jiřímu Víškovi omlouvám. 

Ing. Lubomír Šmehlík."