SLÁNSKÉ NOVINY

Otevře se v létě slánské koupaliště?

2018-04-27 07:11:49, - redakce

Na dubnovém jednání řešili zastupitelé města rovněž otázku provozu slánského koupaliště.

Všeobecně se předpokládá, že provoz by, stejně jako v předchozích letech, měly zajišťovat Technické služby. Ovšem ty, poté co v loňském roce slánská radnice prosadila odprodej ziskové části Technických služeb firmě AVE Kladno, nemají již ztrátový provoz koupaliště z čeho dotovat. V rozpočtu města je sice alokována částka 700.000 Kč na krytí provozní ztráty areálu, ale ta celkovou ztrátu kryje zhruba jen ze 60%.  Místostarosta Zálom, který měl tento problém  řešit,   předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy s Technickými službami právě na tuto částku. Navíc, jak se ukázalo, celý problém s jednatelem Technických služeb ani neprojednal. Řada zastupitelů (Hůla, Šmehlík, Bartoníček) namítala, že s výše uvedeným příspěvkem města nelze  letní provoz koupaliště zajistit. Dr. Peška navrhl, aby bylo přijato rozpočtové opatření na navýšení daného příspěvku. Ale starosta Hrabánek toto řešení odmítl.
A tak smlouva, která by zajišťovala letní provoz koupaliště  zastupitelstvem schválena nebyla. A o tom, co   bude  v létě  je stále nejasno.

-pel-