SLÁNSKÉ NOVINY

Park v Benaru se otevře již za 3 měsíce

2022-02-27 16:21:31, - redakce

Letošní relativně mírný průběh zimy umožnil, aby práce na úpravách parku v Benaru začaly dříve, než se původně počítalo.

V současná době tak již začínají tzv. parkové úpravy, které spočívají především v úpravě terénu a výsadbě zeleně. Dochází zde i k synergetickému efektu, kdy zemina na parkové úpravy v Benaru bude odebírána z prostoru výstavby nové sportovní haly, kde by se jinak musela nákladně odstranit hledat prostor pro její umístění někde na skládku. Město Slaný by touto koordinací mezi oběma investičními akcemi mohlo ušetřit až 300.000 korun. 

Pokud vše tedy půjde dobře, měl by se park otevřít slánské veřejnosti v sobotu 11. června. Zatím se ovšem jedná o ryze pracovní a předběžný termín. I tak je to ovšem pozitivní zpráva, protože původně se s otevřením parku veřejnosti počítalo až na začátku září. 


 -red-