SLÁNSKÉ NOVINY

Parkovací dům jen do června?

2016-01-30 14:29:56, - redakce

Jak dlouho bude ještě v provozu parkovací dům ve Slaném?

Provoz parkovacího domu je pro město Slaný vysoce ztrátovou činností. Odhad nezbytných nákladů na zajištění ročního provozu tohoto objektu se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč. A to navíc jen za situace, kdy nebude třeba nějaké zásadnější opravy či revize.
Bohužel, technická složitost celého objektu je příčinou řady drobných takřka každodenních závad, které jsou pod dohledem technických pracovníků firmy KOMA průběžně odstraňovány. Z těchto důvodů otevřela již v závěru loňského roku rada města otázku dalšího provozování  tohoto objektu v roce 2016. A i z těchto důvodů nabízí  město Slaný tento objekt k pronájmu či k prodeji.
V rozpočtu města jsou na zajištění provozu APD alokovány finanční prostředky jen cca do poloviny letošního roku. 
O jeho dalším osudu tak budou muset  rozhodnout zastupitelé v nejbližších týdnech. Pokud budou mít zastupitelé  zájem udržet  další provoz APD v roce 2016, musí najít v rozpočtu města cca 700.000 Kč na financování jeho provozu v druhé polovině roku. V opačném případě bude tento objekt nutné  uzavřít.