SLÁNSKÉ NOVINY

Parkovací dům končí

2019-09-18 07:51:43, - redakce

I když rada města rozhodla "jen" o přerušení provozu parkovacího domu k 30. září 2019, málokdo z kompetentních osob věří, že jeho provoz bude ještě někdy  obnoven.

Provoz parkovacího domu provázely problémy již od počátku zahájení jeho slavnostního otevření v  březnu 2013. Četná poruchovost jeho systémů odradila řadu občanů města od jeho využívání.  Jeho kapacita (cca 145 parkovacích míst) tak nebyla nikdy plně využita. Obsazenost parkovacího domu se jen málokdy dostal přes 50%. A tak parkovací dům nedokázal naplnit jeho původní účel - výrazně zlepšit parkování v centru města.  Za této situace tak není  divu, že provoz parkovacího domu je pro město vysoce ztrátový.
Renomé parkovacího domu nepomohly ani spory, které se kolem jeho výstavby a provozu záhy objevily. Stavbu  totiž prosadil bývalý starosta města, dr. Ivo Rubík, v rozporu se zákony, tuto stavbu za cca 100 milionů korun nikdy neschválilo zastupitelstvo města a tak jsou de jure všechny smlouvy spojené s výstavbou parkovacího domu neplatné. Okolnosti výstavby prošetřovala i Policie ČR. Následně, kdy se po zahájení provozu ukázalo, že parkovací dům nesplňuje technické požadavky,  které byly dodavatelskou firmou přislíbeny, se roztočilo dlouholeté martirium sporů o náhradu škody, resp, snížení  ceny za nedodržení přislíbených parametrů. A tyto spory vede město Slaný s firmou Koma dodnes. Ani po více než 5 letech není stavba parkovacího domu uzavřena, soudní spor mezi městem Slaný a firmou Koma se táhne již druhým rokem a jeho konec je v nedohlednu.
Poté, kdy i firma Koma zjevně ztratila zájem na provozu tohoto objektu a oznámila městu výrazné zvýšení částek za jeho servis, nezbylo radě města nic jiného, než provoz parkovacího domu  přerušit. I když v tomto případě se zdá, že toto "přerušení provozu" bude trvat hodně dlouho.

-red-