SLÁNSKÉ NOVINY

Peníze pro sport nebo sport pro peníze?

2021-02-24 07:51:25, - redakce

Město Slaný provozuje řadu sportovních zařízení a také různými dotacemi podporuje činnost slánských sportovních oddílů.

Město Slaný na přímou podporu slánských sportovních oddílů věnuje každoročně cca 2,5 milionu korun. Najít spravedlivý a objektivní způsob jak tuto částku rozdělit do všech sportovních oddílů nebylo jednoduché. Samotné zásady pro toto rozdělování se několikrát upravovaly a myslím, že mohu říci, že náš slánský systém patří dnes k těm nejpropracovanějším, které se v České republice používají. Skládá se de facto z tří základních pilířů. První část dotace je vypočtena dle počtu sportujících členů daného oddílu, s výraznou akcentací mládeže. Druhá část dotace se odvíjí od tzv. provozních nákladů na daný sport. Zde ty oddíly, které mají vlastní sportovní objekt (např. Sokol) uplatňují např. náklady na energie či vytápění. Ty oddíly, které si musí prostory pro sportovní činnost pronajímat pak náklady na tyto pronájmy. Třetí část dotace se odvíjí od nákladů na organizaci vlastních soutěží a zápasů, či na nákladech na účast na těchto soutěží mimo Slaný. 

Tímto způsobem i postupným zpřesňováním jednotlivých kritérií se nám podařilo výrazně omezit zneužívání schválených zásad některými oddíly. Výrazně jsme omezili zkreslování počtu aktivně sportujících členů. Pamatuji si, že před několika lety, po zavedení důslednější kontroly, původně hlášený počet jednoho oddílu se z počtu cca 120 členů doslova "přes noc" smrskl na nějakých 20.

Odbourali jsme rovněž subjektivní hodnocení tzv. "reprezentace" na konkrétní ocenění faktických sportovních výsledků. Zpřesnili jsme rovněž zohledňované náklady na činnost. Pamatuji se, že cca před 4 lety jsme museli upravovat výklad těchto pravidel proto, že čelný funkcionář jednoho horolezeckého oddílu chtěl, abychom mu hradili i jeho osobní odměnu, kterou si za vedení oddílu nechá vyplácet. A protože nějak nechtěl pochopit, že na bázi amatérského sportu se jaksi funkcionaří zadarmo nebo v případě některých oddílu je tato funkce spojena i s tím, že se daný funkcionář sám finančně podílí na zajištění provozu oddílu, museli jsme toto ustanovení (tedy, že odměny funkcionářů se proplácet nebudou) dát do našich zásad. 

Pokud jste dočetli až sem, možná si položíte otázku "Proč to ten Peška píše? Chce se chlubit, jak to pěkně vše vymyslel?" Ne, o to mi opravdu nejde. Jde mi o to, že jsem se před několika dny opravdu hodně rozčílil. 

Všichni víme, že nejen sport prožívá od loňského roku těžkou krizi. A že ta současná pandemie dopadá na všechny z nás a že každý se musí nějak uskrovnit. I slánští sportovci dostali v loňském roce o 25% nižší dotaci, než se původně předpokládalo. A proto mne hodně rozčílilo, když jsem zjistil, že stejný funkcionář, jako ten, který si před pár lety chtěl nechat proplácet své odměny za vedení klubu, se našim zásadám, ale i všem dalšími sportovním oddílům ve Slaném chce opět doslova vysmát do očí. Jak jinak si totiž vysvětlit, že náklady na provoz sportovního oddílu Pohodička z roku na rok vzrostly o 300%? A to ještě v době, kdy se více než polovinu roku vůbec sportovat nemohlo! 

Na vysvětlenou pro lepší pochopení rozdělování dotací: Funguje to tak, že vykázané náklady všech oddílů se sečtou a pak se podělí částkou, která je na tuto část dotace vyčleněna. Příslušný poměr pak je vyplacen danému oddílu. Tedy na jednoduchém příkladu: Na každých vykázaných např. 1000 Kč dostanete proplaceno 250 Kč. Při formulování těchto zásad jsme vycházeli z logické úvahy, že každý sportovní oddíl se bude snažit držet tyto provozní náklady na co nejnižší úrovni. Logika však selhala v případě pana Žáka. Jeho případ je poněkud netypický. Pan Žák je totiž majitelem objektu, ve kterém vykonává podstatnou část sportovní činnosti i jím vedený horolezecký oddíl Pohodička. A tak pan Žák sám pronajímá vlastní objekt tomuto "svému" sportovnímu oddílu. A vzhledem k tomu, že pan Žák není žádný hlupák, dokonce je předsedou sportovní komise do kteréžto funkce jej nominovala rada města, snadno si spočítal, že čím více nákladů vykáže, tedy čím vyšší nájemné bude vlastnímu oddílu fakturovat, tím více peněz ze společného "hromádky" městských dotací připluje do jeho sportovního oddílu. 

O etice takovéhoto počínání se nebudu široce rozepisovat. Z výše uvedeného je snad pochopitelné, že o co více vykáže a následně obdrží Pohodička (= Žák), o to méně dostanou fotbalisté, hokejisté, basketbalisté, plochodrážníci, futsalisté, sokolové a další naše sportovní oddíly. Rozhodně není mým cílem tímto článek nějak hanobit pana Žáka. Oceňuji jeho přínos k propagaci boulderingu a města Slaného. I to, jak se stará o naši ferratu na Slánské hoře. A uznání si zaslouží i za to, jak se mu podařilo v jím vedeném oddílu zapojit do sportování desítky a možná i stovky dětí. Ale s čím nemohu souhlasit, to je jeho honba za vlastním finančním prospěchem. Ano, i ve sportu se točí peníze a bez peněz by žádný organizovaný sport v současné době patrně fungovat nemohl. Ale i zde musí existovat hranice, byť jsou možná poněkud nezřetelné. 

Sportovní komise rady města, nebo alespoň část jejich členů, sice nad vyúčtováním oddílu Pohodička kroutila hlavou, ale žádné zásadní stanovisko v této věci nezaujala. Předpokládám, že se tímto vyúčtováním bude zabývat i rada města a pokud ne, tak určitě zastupitelstvo města. A na něm budu chtít od pana Žáka tato vysvětlení: 

Proč si horolezecký oddíl Pohodička pronajímal objekt pana Žáka v roce 2020 i v době, kdy byla veškerá sportovní činnost zakázána? 

A také: Proč se z roku na rok zvýšila částka za pronájem, kterou pan Žák účtuje oddílu, který vede, ze sazby 12000 Kč měsíčně v roce 2019 na sazbu 50000 Kč měsíčně v roce 2020? 

 L.Peška 

Zastupitel města