SLÁNSKÉ NOVINY

Pět milionů za pohodlnost

2022-09-10 07:55:25, - redakce

Svoz komunálního odpadu stojí každého občana 750 korun ročně. Není to částka závratná, ale také ani zanedbatelná. Podívejme se tedy trochu podrobněji, co vše je za ní ukryto.

Pohled do dávné minulosti 

Někdy před více než 15 lety zajišťovaly svoz komunálního odpadu Technické služby Slaný (TSS). Následně, poté, co byla polovina firmy v podstatě skoro zdarma přenechána obdobnému podniku kladenskému a následně pak firmě AVE, převzala zjišťování této služby de facto firma AVE, byť pod hlavičkou TSS. Podivná kooperace dravé privátní firmy (rozuměje AVE) a města Slaný vlastnímu podniku TSS příliš neprospívala. Jeho řízení bylo chaotické, dohled ze strany města problematický. A tak vedení města i zastupitelstvo dospělo k závěru, že tato koexistence nemá pro město Slaný žádnou budoucnost. Jednáním o rozdělení TSS mezi město Slaný a firmu AVE byl pověřen tehdejší člen vedení města, ing. Bartoníček. A vedl je tak, že v AVE si nad dojednanými podmínkami jen zamnuli ruce - dle Bartoníčkova návrhu si AVE ponechalo nejziskovější část z provozu TSS, tedy tzv. odpadové hospodářství a městu Slaný zůstaly jen ztrátové činnosti typu správa hřbitova či sekání zeleně. Navíc si AVE z TSS odneslo ještě 12 milionový bonus za tzv. "majetkové" vypořádání techniky, kterou přenechalo městu Slaný. A jako bonus se město Slaný ještě zavázalo, že další 3 roky nebude moci provozovat ty činnosti , které přenechalo firmě AVE - tedy především svoz komunálního odpadu. Není divu, že takto předložené podmínky rozdělení firmy se řadě zastupitelům v roce 2017 nelíbily a tak nakonec tento Bartoníčkův návrh byl odsouhlasen na jednání zastupitelstva rozdílem jediného hlasu. Někteří zastupitelé tehdy svůj souhlas odůvodňovali i tím, že se město Slaný konečně zbaví firmy AVE a bude se moci po 3 letech vrátit opět k činnosti, kterou po desetiletí pro své občany zajišťovalo samo. 

O tom, jak ekonomicky výhodný byl Bartoníčkův návrh na rozdělení TSS mezi město Slaný a firmu AVE svědčí i to, že za necelých 9 měsíců po rozdělení a osamostatnění TSS pod městem Slaný se tato firma ocitla v podstatě před bankrotem a město Slaný její činnost muselo zadotovat dalšími 7 miliony korun, aby mohla dále fungovat. TSS nemají ani na platy zaměstnanců a jsou v hluboké platební neschopnosti. Již jen jako úsměvný nám dnes může připadat útěk ing. Bartoníčka z jednání zastupitelstva města před projednáváním tohoto bodu o ekonomické situace TSS. 

A jaký byl další důsledek tohoto rozdělení TSS? Firma AVE hned vzápětí navýšila finanční požadavky na svoz komunálního odpadů pro Slaný z původních 12 milionů ročně, které si účtovala v rámci TSS, na milionů 15. Může se pak někdo divit, že práci ing. Bartoníčka si ve vedení firmy AVE nemohou vynachválit? 

Pohled do nedávné minulosti 

Ještě si možná vzpomenete, jak před minulými komunálními volbami nám tady po městě pobíhali mladí sebevědomí muži a na videu slibovali občanům, co všechno zařídí a dokážou? Už tehdy jsem se v několika replikách snažil upozornit, že jejich představy o tom, jak občané města, tedy města pod jejich vedením, nebudou za komunální odpad nic, jsou poněkud nereálné. A že nulová platba za komunální odpad je jen líbivým předvolebním tahákem, který nemá oporu v reálné skutečnosti. Ale našli se lidé, kteří jejich slibům patrně uvěřili a tak hned několik těchto mladíků zasedlo nejen v městském zastupitelstvu, ale také v radě města i v jeho nejvyšším vedení. Což je fajn. Konečně tedy mohou dokázat, že to dokážou. Jenže video s nulovým poplatkem za komunální odpad se někde ztratilo, představy, jak se vše kouzelným proutkem v lepší obrátí také někde narazily a tak se ani nemůžeme divit, že v prosinci 2019 předkládá místostarosta města, pan Vondráček, návrh na zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu z 600 na 750 Kč. 

Ale abych jen nekritizoval ... Vedení města si uvědomovalo, že 3-leté moratorium na svoz komunálního odpadu městem Slaný jednou skončí, a že je třeba být na tuto činnost připraven. A tak pan místostarosta zadal studii, která měla městu Slaný ukázat, kudy na to. Tuto studii již v únoru 2020 projednával investiční výbor (to proto, že nákup svozové technicky může představovat finanční zátěž i více než 10 milionů korun), shledal zde řadu zajímavých a inspirativní řešení a také doporučil vedení města učinit všechny potřebné kroky k převzetí svozu komunální odpadu do vlastních rukou. Ve stejném duchu se vyjádřilo o několik týdnů později i zastupitelstvo města a ukládá místostarostovi města panu Vondráčkovi připravit zajištění svozu komunálního odpadu firmou TSS od 1.1.2022. V listopadu 2020 pak zastupitelstvo schvaluje vypovězení smlouvy na svoz tohoto odpadu s firmou AVE. Zdá se tedy, že k tomu, abychom si odpad ve městě sváželi opět sami nic nebrání. 

Aby se vlk nažral ... 

Jenže v listopadu 2021 je už vše jinak. Teprve na můj přímý dotaz na jednání zastupitelstva města vychází najevo, že pan místostarosta Vondráček a člen rady města a jednatel TSS pan Konečný v tichosti pracují na úplně jiné variantě svozu odpadů, než si většina zastupitelů patrně myslela, že jsme před rokem schválili. 

 Zjednodušeně řešeno: město Slaný vypoví uzavřenou smlouvu s firmou AVE, ale vzápětí stejnou (nebo velmi podobnou) smlouvu s toutéž firmou uzavřou Technické služby města. To znamená, že firma AVE bude i nadále zajišťovat ve městě Slaný vše, co souvisí s komunální odpadem, akorát, že náklady nebude fakturovat přímo městu, ale TSS, a ty jej pak (s příslušným ziskem), přefakturují městu Slaný. A protože firma AVE není žádný lidumil, ale tvrdý podnikatelský subjekt, nebude to pochopitelně dělat zadarmo. Její konečný profit, po odečtení přímých i nepřímých nákladů na zajištění celého provozu souvisejícího se svozem komunálního odpadu, je smluvně vyčíslen na částku 3,2 miliony korun ročně. Tedy přeloženo do běžnému občanovi srozumitelnějšímu výkladu, ty 3 miliony navíc bychom mohli ušetři, kdyby si tuto činnost zajištovaly přímo Technické služby města. Sami si asi dokážete dopočítat, že každý občan města takto na zisk firmě AVE přispívá částkou 200 Kč. A protože má i tato smlouva nějakou dobu platnosti, víme, že tento zisk budeme muset firmě AVE platit minimálně 18 měsíců. Jednoduchá násobilka vám říká, že si ve Slaném firma AVE přijde za rok a půl minimálně na 4,8 milionů korun. TSS se tedy nemusí o nic starat, jen získávat zkušenosti = to byl asi jediný rozumný argument, kterým vedením města odůvodňovalo uzavření této smlouvy. A všichni jsou spokojeni - Ave, protože si i nadále zachovalo svůj byznys ve městě, vedení slánské radnice, protože nemusí nic zásadního další 2 roky řešit a jednatel TSS, pan Konečný, protože rada města mu za přípravu takto "výhodné" smlouvy udělila mimořádnou odměnu ve výši 50.000 Kč. 

 L.Peška

Naše město a Hnutí Budoucnost