SLÁNSKÉ NOVINY

Plovárna se rekonstrukce zatím nedočká

2018-12-13 17:56:05, - redakce

Podle nedávno zveřejněného návrhu rozpočtu města na rok 2019 se s nějakou větší rekonstrukcí městské plovárny  v příštím roce nepočítá.

Letos v létě hrozilo, že městská plovárna bude muset být uzavřena. Nakonec se podařilo Krajskou hygienickou správu přesvědčit, že nad některými provozními nedostatky přimhouří oči a nebude si jich ještě v daném roce všímat. A tak bylo možné slánské koupaliště letos v létě i když s určitým zpožděním přeci jen otevřít.  Jak to však bude v příštím roce není zatím jasné. 
V září zastupitelé města odmítli předložený návrh na velkorysou přestavbu koupaliště na zcela nový stánek za bratru 120 milionů korun. Vyslovili se spíše pro levnější postupnou nápravu nejvážnějších nedostatků a následnou modernizaci areálu. Ovšem v návrhu rozpočtu města na rok 2019 se žádné finance na tuto rekonstrukci či opravy neobjevily.  Jak na jednání investičního výboru vysvětlila manažerka rozvoje města, ing. Prokešová, není reálné, aby byla jakákoliv rozsáhlejší rekonstrukce či oprava koupaliště připravena ještě před zahájením příští letní sezony. Město Slaný nejprve musí najít optimální postup a rozsah zamýšlené rekonstrukce a pak teprve zahájit potřebné přípravy. Nechat zpracovat příslušné projekty, vypsat výběrová řízení na provedení potřebných prací. A to potrvá řadu měsíců. Nejdříve by tedy k reálnému zlepšení technické a bezpečnostní situace na městské plovárně mohlo dojít v roce 2020.
Zastupitel města a předseda investičního výboru, dr. Ladislav Peška k tomu říká: "Jen základní  nezbytná investice do slánské plovárny bude patrně v řádech několika desítek milionů korun. Je třeba ji tedy řádně promyslet a vybrat takové řešení, které umožní další provoz této občanské vybavenosti v příštích letech. Tady nelze nic uspěchat. Předpokládám, že se problém plovárny dostane na jednání investičního výboru v nejbližších měsících, abychom mohli posoudit nejvhodnější postup či řešení."

-red-