SLÁNSKÉ NOVINY

Po nás potopa

2018-01-15 18:26:58, - redakce

Doslova opulentní rozpočtové hody připravil starosta Hrabánek na rok 2018.

Pozitivní vývoj ekonomiky České republiky nám predikuje výrazný nárůst daňových příjmů městského rozpočtu. Pro rok 2018  očekáváme až o 35 milionů korun vyšší příjmy do městského rozpočtu ze státem vybíraných daní.
Ale i přes tento velmi štědrý příjem je  rozpočet města na letošní rok deficitní. A to ne o nějakých pár milionů korun, ale rovnou o celých 85 milionů. Jinými slovy, starosta Hrabánek se rozhodl utratit během letošního roku veškeré disponibilní zdroje města, včetně úspor z předchozích let.  Asi dle hesla "Po nás ať přijde potopa".
Navíc, bohužel, většina navýšených výdajů je směrována do provozních výdajů, tedy do prosté spotřeby chodu městského úřadu, nikoliv do investic, z kterých by měly užitek všichni občané Slaného. Běžné (provozní) výdaje rostou o 38 mil. Kč, dosahují částky 261 mil. Kč. Ještě před 3 lety to bylo pouze  214 mil. Kč. To znamená, že celé navýšení daňových příjmů a ještě něco navíc prostě jen  "projídáme".  
Rozdávat miliony je hezké. Je však otázkou, zda je to také moudré.
Podívejme se tedy v pár příkladech, na co všechno  dáváme výrazně více peněz, než tomu bylo v letech předchozích.
Asi nejzásadnější položkou v provozních výdajů města jsou výdaje na vlastní chod úřadu. Jen na platy zaměstnanců směřuje 86 milionů korun, což je cca o 15 milionů více, než tomu bylo v roce 2017.
I v další položce - nákupu služeb pro potřeby MU utratíme o 12 milionů korun více (zvýšení z 45 mil. na 57 mil. Kč) .
Výrazné navýšení financí  směřuje také do okleštěných  Technických služeb, které přesto, že budou zajišťovat méně služeb, budou nás paradoxně stát více peněz. Jen pro srovnání  - v roce 2016 jsme na činnosti, které budou nyní zajišťovat samostatné Technické služby, vynaložili úhrnem částku 36,8 milionů korun, v letošním roce to již bude 44,4 milionů korun. Tedy o 8 milionů korun více!
Již jen tyto 3 luxusně navýšené položky spotřebovávají celý nárůst daňových příjmů predikovaných na rok 2018.
Ve výčtu navýšených výdajů  však můžeme pokračovat dále. Za slánskou radnicí nově zprivatizovaný svoz komunálního odpadu  zaplatíme o 4 miliony korun více. Na provozní výdaje slánské nemocnice dáme o 8 milionů korun více.
Starosta ve svém návrhu rozpočtu nezapomněl  ani na  své věrné příznivce. Zatímco všichni slánští sportovci dohromady se mohou těšit na roční příspěvek o pouhých 100.000 Kč vyšší, svým  oblíbeným  plochodrážníkům starosta Habánek věnuje  rovných 250.000 Kč.
Hrabánek nezapomíná ani na sebe. Na trojnásobek zvyšuje fond starosty města. Dále z 200 tisíc na půl milionu se navyšují též výdaje na tzv. videomagazín města, který  však slouží téměř výhradně jen propagaci starosty.
Při tom, jak starosta města doslova rozdává miliony na všechny strany, tak vedle slánských sportovců se nedostalo například ani na většinu slánských škol. Jejich roční příspěvek, které se u každé z našich základních škol  pohybuje kolem 3 milionů korun, se navyšuje o pouhých 100.000 Kč. A mateřským školám pak nedává Hrabánek vůbec nic. Pochopitelně, děti z mateřských škol letos k volbám nepůjdou ...
Občan Slaného  by se oprávněné mohl zeptat: Když je  podle vás rozpočet města sestaven s řadou nedostatků, proč jste s tím něco neudělali?
Odpověď je vcelku jednoduchá: Na prosincovém jednání zastupitelstva přednesli zástupci opozice přes 20 pozměňovacích návrhů, které byly vesměs  směrovány do úpravy navrhovaných výdajů města. Přijat nebyl ani jediný.  Hrabánek a jeho koaliční kolegové tomu zabránili.

L.Peška
Zastupitel / Naše město