SLÁNSKÉ NOVINY

Podivné partnerství v Technických službách

2017-07-14 08:36:21, - redakce

Z účtu Technických služeb města odtékají miliony korun. Stojí za tím firma AVE!

Technické služby Slaný vlastní od roku 2014 z poloviny město Slaný a z druhé poloviny firma AVE Kladno. Partnerství je to však poněkud zvláštní. Přesto, že existence firmy je de facto podmíněna zakázkami, které jí zadává město Slaný (svoz komunálního opadu, úklid silnic, provoz veřejného osvětlení apod.), dominantní vliv na provoz společnosti má  firma AVE. Patrné je to především na manipulacích s finančními rezervami Technických služeb.

Nedávno proběhla valná hromada společnosti, která měla rovněž rozdělit zisk firmy za rok 2016 mezi oba vlastníky. Ten činil za uplynulý rok cca 3,4 milionu korun. Zástupci města v dozorčí radě, tedy zastupitelé Hůla a Zlámal  a pracovník úřadu pan Černický, navrhli, aby každému  z vlastníků byla vyplacena částka 1,5 milionu Kč. S tím však zástupci AVE nesouhlasili a přijetí tohoto návrhu na jednání dozorčí rady zablokovali. Přitom shromažďování peněz na účtu TS nemá žádné logické odůvodnění. Jednatelé firmy počítají pro rok 2017 jen s minimálními investicemi do nákupu nádob na komunální odpad ve výši cca 340 tisíc korun.
Na jednání valné hromady zastupoval město Slaný radní Bartoníček. Ten se však ani nepokusil uplatnit návrh kolegů z dozorčí rady a jen poraženecky souhlasil s návrhem AVE, který každému z vlastníků k výplatě přisoudil pouze 1 milion korun. Zbytek zisku, tedy cca 1,4 mil. Kč zůstává na účtu Technických služeb.
Mohli bychom se zeptat proč? Technické služby žádné větší investice neplánují, jejich další existence v dané podobě je nejistá.
Odpověď nám může naznačit další podivné  rozhodnutí  jednatelů TS, za kterým opět stojí firma AVE. Na základě smluvního ujednání si totiž firma AVE (nikoliv spolumajitel AVE Kladno, ale  nezávislá AVE Praha) vypůjčila ve dvou splátkách od Technických služeb Slaný částky 5 a 7 milionů korun. Jinými slovy - jednatelé Technických služeb převedli na účet AVE Praha částku 12 milionů korun. Přitom smlouva o této půjčce nezahrnuje žádné pojistky či garance firma AVE v případě prodlení s jejím splacením. Připomíná to v mnohém "úvěrové smlouvy" z 90. let minulého století, kdy si podnikatelští šíbři chodili do banky pro peníze, o kterých předem věděli, že je nikdy nesplatí. Banky se již poučili, ale jak vidno Technické služby Slaný je dokáží v lecčems nahradit. 
Dotázal jsem se radního Bartoníčka,který má Technické služby  za město Slaný ve své kompetenci, zda byla tato půjčka poskytnuta se souhlasem či vědomím spoluvlastníka firmy, tedy města Slaný. Pan radní však na tento dotaz doposud neodpověděl.   

Osmdesát procent příjmů Technických služeb je tvořeno platbami od města Slaný nebo jeho občanů. Kde tyto peníze pak končí dokumentuje tato "půjčka".
 
L.Peška
zastupitel / Naše město